Konferencja inaugurująca rok szkolny 2019/2020

27.08.2019

 27 sierpnia, w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu, odbyło się spotkanie dyrektorów zabrzańskich szkół i placówek oświatowych. Konferencja, w której uczestniczyli przedstawiciele władz miasta na czele z prezydent Zabrza Małgorzatą Mańką-Szulik, przewodnicząca Rady Miasta Łucja Chrzęstek-Bar, radna Sejmiku Województwa Śląskiego Urszula Koszutska, dyrektorzy miejskich szkół i placówek oświatowych, a także licznie zaproszeni goście, zainaugurowała nowy rok szkolny 2019/2020.

Prezentację dotyczącą wyzwań i głównych kierunków polityki oświatowej oraz jej celów strategicznych omówiła Ewa Wolnica, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Zaprezentowano wyniki edukacyjne zabrzańskich placówek oświatowych oraz podjęte innowacje pedagogiczne. Naczelnik Ewa Wolnica przedstawiła budżet miasta w zakresie realizacji zadań oświatowych, realizowane przedsięwzięcia i projekty. Opisano działania zmierzające do poprawy warunków kształcenia, a także priorytety ustalone na rok szkolny 2019/2020.
Spotkanie było również okazją do podziękowania dyrektorom, którzy kończą pełnienie obowiązków oraz złożenia gratulacji tym, którzy rozpoczynają swoją pracę na tych stanowiskach.