Projekt P0055

19.08.2019

Stworzenie „Centrum Aktywności i Wypoczynku” w Zabrzu Biskupicach

Projekt zakłada rekultywację zaniedbanego terenu w Biskupicach przy ul. Bytomskiej, w celu stworzenia miejsca sprzyjającego wypoczynkowi i aktywności fizycznej, jakiego brakuje w przedmiotowej dzielnicy.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — IV edycja (na rok 2018). Wniosek nr P0055.
Liczba głosów: 460.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano montaż ogrodzenia, piaskownicy, podestu drewnianego, ławek, kosza na śmieci, tablicy z regulaminem oraz wykonano drogę dojazdową do obiektu.

Informacja wg stanu na 30 czerwca 2021 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
176 600,00 zł

Wartość po weryfikacji:
189 350,00 zł

Czy ten projekt jest projektem dwuletnim:
Nie

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ sport;
⇒ zdrowie;
⇒ przestrzeń publiczna

Nazwa dzielnicy:
Biskupice — dzielnica „duża”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Bytomska 82 (z tyłu budynku)

Informacje uściślające lokalizację:
Działki pomiędzy: ul. Bytomską 82, Szkołą Podstawową nr 22 a Szpitalem Miejskim w Zabrzu przy ul. Zamkowej (z tyłu szpitala)

Numer działek ewidencyjnych:
253/93, 524/93, 100, 99

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Infrastruktury Komunalnej

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK/48/18


Zasięg oddziaływania projektu:
Wszyscy mieszkańcy miasta Zabrze, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców dzielnicy Biskupice oraz uczniów pobliskich szkół.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowa ilość osób korzystająca z projektu po jego realizacji, zakładając scenariusz najbardziej prawdopodobny to około 1200 osób miesięcznie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
„Centrum Aktywności i Wypoczynku” ma być miejscem ogólnodostępnym — przestrzenią publiczną. Opis przebiegu realizacji projektu (większość wymienionych poniżej zadań może być wykonywana jednocześnie):
— uporządkowanie terenu,
— wykonanie chodników,
— montaż oświetlenia,
— montaż koszy na śmieci,
— montaż piaskownicy wraz z ogrodzeniem,
— wykonanie miejsca do gry w klasy,
— prace ogrodnicze,
— montaż ławek.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Projekt przede wszystkim ma na celu zagospodarowanie zaniedbanego a posiadającego ogromny potencjał terenu, jednocześnie rozwiązując problem jakim jest brak bezpiecznej, przyjaznej przestrzeni sprzyjającej rekreacji, spotkaniom towarzyskim czy uprawianiu sportów indywidualnych. Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Uatrakcyjnienie dzielnicy w oczach przyjezdnych jak i mieszkańców;
2. Stworzenie miejsca spotkań towarzyskich w otoczeniu przyrody;
3. Stworzenie bezpiecznego miejsca do uprawiania sportów indywidualnych takich jak bieganie, nordic walking, jazda na rowerze czy rolkach;
4. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców — mieszkańcy regularnie przechodzą poprzez nieuporządkowany teren traktując go jako skrót do szkoły czy szpitala, jego zagospodarowanie przyczyniłoby się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców;
5. Integracja społeczna;
6. Umożliwienie dzieciom zabawy w bezpiecznym oraz czystym otoczeniu, dzięki dużej, ogrodzonej piaskownicy;
7. Poprawienie wizerunku i wzbogacenie walorów estetycznych miasta, które jest niemalże stolicą turystyki poprzemysłowej, a więc przyjmuje rocznie pokaźną ilość turystów z kraju jak i zagranicy.
Ponadto tak duży rozmiar terenu, który miałby zostać uporządkowany daje na przyszłość możliwości rozbudowy np. o elementy skateparku takie jak minirampy czy grindboxy, miejsce na ognisko czy grilla, scena, stoły do gry w szachy czy stoły tenisowe.


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów