Projekt P0054

19.08.2019

Remont chodnika — przejście z osiedla na przystanek autobusowy oraz do przedszkola nr 36; budowa chodnika obok dawnej siedziby poczty na Os. Kopernika

Projekt ten powstał na prośbę mieszkańców. Przewiduje remont chodnika prowadzącego na przystanek autobusowy i do przedszkola. Projekt przewiduje oprócz naprawy części betonowej chodnika, utwardzenie pozostałego fragmentu ścieżki.

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego — IV edycja (na rok 2018). Wniosek nr P0054.
Liczba głosów: 454.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
Umowa z oferentem została podpisana 17 października 2018 r. Termin złożenia pełnej dokumentacji wraz z wymaganymi załącznikami (opinie, uzgodnienia, pozwolenia) został określony na 16 grudnia 2018 r. Odbyło sie spotkanie z wnioskodawcą, podczas którego zaakceptowano założenia i koncepcje projektanta. Dnia 11 grudnia 2018 r. złożono dokument zgłoszenia robót niewymagajacych pozwolenia na budowę. Po 30 dniach od zgłoszenia – wobec braku sprzeciwu organu – można prowadzić roboty budowlane objęte zgłoszeniem, uzyskano pismem Wydziału Budownictwa nr WB.6743.1341.2018.BN potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Dokumentacja projektowa została uzupełniona. Etap wykonania dokumentacji projektowej został zakończony. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót. W założonym terminie na składanie ofert (29 maja 2019 r.) złożono 3 oferty. Trwa ocena ofert.
Po wyborze wykonawcy i podpisaniu z nim umowy, przekazano plac budowy. Od 8 lipca 2019 r. rozpoczyna się remont 3 chodników na os. M. Kopernika.
W dniu 11 września 2019 r. dokonano odbioru końcowego prac, Zamawiający wskazał na konieczność poprawek. Dokumentacja powykonawcza do wykonania.

Informacja wg stanu na dzień 30 września 2019 r.

Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Kazimierz Mezglewski

Maksymalna wartość projektu w tej kategorii (z uwzględnieniem dzielnicy i możliwości realizacji przez dwa lata):
140 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
12 620,00 zł

Wartość po weryfikacji:
21 660,00 zł

Czy ten projekt jest projektem dwuletnim:
Nie

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ drogi / komunikacja

Nazwa dzielnicy:
Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Przejście z ul. Banachiewicza na ul. Heweliusza

Informacje uściślające lokalizację:
Działka nr 2182/52, działka nr 1324/52, działka nr 2181/52

Numer działek ewidencyjnych:
Remont chodnika o podłożu betonowym – działka nr 2182/52 Utwardzenie fragmentu ścieżki poprzez wyłożenie kostki brukowej – działka nr 1324/52 i działka nr 2181/52.

Wydział / jednostka realizująca:
Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej

Symbol zadania budżetowego:
WI/MZDIII/47/18

Zasięg oddziaływania projektu:
Wszyscy mieszkańcy Osiedla Kopernika. Rodzice dowożący dzieci do przedszkola.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Wszyscy mieszkańcy Osiedla Kopernika. Rodzice dowożący dzieci do przedszkola.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dysponent Urząd Miasta Zabrze

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Chodnik znajdujący się obok przedszkola o podłożu betonowym aktualnie posiada wiele dziur, wystające pręty metalowe, które stanowią szczególnie po opadach deszczu pułapkę. Ścieżka prowadząca na przystanek autobusowy po opadach deszczu przeradza się w ścieżkę błota, gdzie można utopić stopy aż po kostki. Z przejść tych korzystają wszyscy mieszkańcy Osiedla udający się do przystanku autobusowego, przedszkola, pobliskich sklepów, fryzjera, warsztatów samochodowych, Caritasu itd.

Treść oceny wniosku:
Wniosek został utworzony z połączenia dwóch wniosków:
P0054 Remont chodnika – przejście z osiedla na przystanek autobusowy oraz do przedszkola – przy Przedszkolu nr 36 na Os. Kopernika przy ul. Banachiewicza
P0049 Budowa chodnika na osiedlu Kopernika obok dawnej siedziby poczty
Połączenie nastąpiło na prośbę Wnioskodawcy.

Zobacz wniosek