Projekt P0052

19.08.2019

Modernizacja osiedla Tadeusza Kotarbińskiego

Remont chodnika i wytyczenie trasy rowerowej wzdłuż ul. Gdańskiej, budowa chodników do Strefy Aktywnego Wypoczynku oraz stworzenie miejsc postojowych na ul. prof. Władysława Tatarkiewicza

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — IV edycja (na rok 2018). Wniosek nr P0052.
Liczba głosów: 515.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Realizacja zadania obejmuje przebudowę istniejącego chodnika i budowę ścieżki rowerowej na odcinku ok. 435 m wzdłuż ul. Gdańskiej w Zabrzu, na odcinku od skrzyżowania z ul. Franciszkańską do skrzyżowania z aleją Korfantego wraz z zabezpieczeniem istniejących sieci kolidujących z ścieżką rowerową i chodnikiem.
W dniu 4.03.2021 roku podpisano umowę na wykonanie robót z Drogomax Sp. z o.o., Tarnowskie Góry
Wartość umowy na wykonanie robót budowlanych: 289 177,65 PLN
Termin wykonania: 17.09.2021 roku

Informacja wg stanu na 30 listopada 2020 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
249 630,00 zł

Wartość po weryfikacji:
249 320,00 zł

Czy ten projekt jest projektem dwuletnim:
Nie

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna;
⇒ drogi / komunikacja

Nazwa dzielnicy:
Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego — dzielnica „duża”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
a) od al. Korfantego wzdłuż ul. Gdańskiej do skrzyżowania z ul. Franciszkańską – załącznik 1
b) Strefa Aktywnego Wypoczynku pomiędzy Orlikiem a blokami na ul. Tatarkiewicza
c) pas zieleni na ul. Tatarkiewicza – załącznik 2

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:
a) 1779/5, 7753/18, 7756/19,
b) 5370/109, 5373/100,
c) 4905/157, 4911/141

Wydział / jednostka realizująca:
Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej

Symbol zadania budżetowego:
WI/MZDIII/46/18


Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt będzie oddziaływał na wszystkich zabrzan ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców osiedla Kotarbińskiego.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowa liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji to około 3000 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ogólnodostępne: chodniki, trasa rowerowa oraz miejsca postojowe. Proponowanym dysponentem efektów realizacji projektu będzie Miasto Zabrze. Opis przebiegu realizacji:
— Usunięcie nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Gdańskiej i wytyczenie nowego ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni asfaltowej (załącznik 1).
— Budowa chodników łączących Strefę Aktywnego Wypoczynku z istniejącymi już ciągami komunikacyjnymi.
— Budowa schowka na elementy wyposażenia Strefy Aktywnego Wypoczynku (konstrukcja stalowa) w celu zapobiegania ich kradzieży.
— Usunięcie fragmentów pasów zieleni (liczba uzależniona od kosztorysu projektowego – załącznik 2) na ul. Tatarkiewicza i wytyczenie miejsc postojowych.
— Wykonanie oraz montaż 8 tablic informacyjnych na terenie (w pobliżu) inwestycji zrealizowanych w ramach dotychczasowych edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa komunikacji w obrębie dzielnicy. Stworzenie miejsc przyjaznych dla spacerujących. Poprawa bezpieczeństwa dzięki wytyczeniu trasy rowerowej. Ułatwienie komunikacji pieszej i rowerowej. Ułatwienie dojazdu do klatek schodowych w blokach mieszkalnych na ul. Tatarkiewicza poprzez zwiększenie liczby miejsc postojowych. Stworzenie schowka na elementy wyposażenia Strefy Aktywnego Wypoczynku. Wzrost atrakcyjności dzielnicy.


Treść oceny wniosku:
Zmodyfikowany w wyniku oceny zakres rzeczowy i kosztowy wniosku:
1. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż ul. Gdańskiej na odcinku od ulicy Franciszkańskiej do Alei W. Korfantego – wartość szacunkowa: 197 400 zł.
2. Prace rozbiórkowe istniejącego chodnika wraz z utylizacją materiału – wartość szacunkowa: 16 920 zł.
3. Wykonanie dokumentacji projektowej – wartość szacunkowa: 30 000 zł.
4. Nadzór inwestorski – wartość szacunkowa: 5 000 zł.
Łączna wartość projektu: 249 320 zł.


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów