Zabrze przestrzenią rozwoju

Projekt P0048

19.08.2019

Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Banachiewicza, Galileusza oraz Gagarina (miejsca postojowe oraz chodnik wraz z oświetleniem)

Projekt dotyczy stworzenia dodatkowych miejsc parkingowych z płyt ażurowych wraz z drogą dojazdową z kostki betonowej oraz budowę chodnika i oświetlenia, na terenie działki nr 1438/52.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — IV edycja (na rok 2018). Wniosek nr P0048.
Liczba głosów: 302.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie zostało wykonane. Powstał plac pod 25 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej 8 cm o powierzchni 450 m², oświetlenie z czterema słupami i sześcioma oprawami typu LED oraz ciągami pieszymi.

Informacja wg stanu na 31 grudnia 2020 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
140 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
124 219,30 zł

Wartość po weryfikacji:
118 262,15 zł

Czy ten projekt jest projektem dwuletnim:
Nie

Faktyczny koszt projektu:
216 933,77 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna;
⇒ drogi / komunikacja

Nazwa dzielnicy:
Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Teren pomiędzy ulicami Banachiewicza, Galileusza oraz Gagarina

Informacje uściślające lokalizację:
Działka nr 1438/52 (+załącznik nr 1)

Numer działek ewidencyjnych:
Działka nr 1438/52

Wydział / jednostka realizująca:
Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej

Symbol zadania budżetowego:
WI/MZDIII/45/18


Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy os. Kopernika

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
ok. 5 000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców osiedla oraz osób przyjezdnych.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców w kwestii brakujących miejsc parkingowych na osiedlu, a także poprawa komfortu użytkowania terenu przez pieszych, poprzez budowę chodnika oraz oświetlenia bardzo ciemnego placu.


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów