Projekt P0045

19.08.2019

Sportostrada zabrzańska

Projekt i budowa trasy rekreacyjnej asfaltowej o jakości do wykorzystania przez spacerowiczów bez / z wózkami, biegaczy, rowerzystów, rolkarzy i nartorolkarzy w rejonie Parku Powstańców Śląskich / Lasku Makoszowskiego / Guido z oświetleniem.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — IV edycja (na rok 2018). Wniosek nr P0045.
Liczba głosów: 477.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Realizacja robót planowana jest w ramach zadania „Zabrzańskie Trasy Rowerowe”.

Informacja wg stanu na 31 grudnia 2020 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
500 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
500 000,00 zł

Czy ten projekt jest projektem dwuletnim:
Tak

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ sport;
⇒ zdrowie;
⇒ przestrzeń publiczna

Nazwa dzielnicy:
Guido — dzielnica „duża”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
850-metrowa (lub dłuższa w miarę możliwości finansowych po przetargach) kontynuacja drogi o nawierzchni asfaltowej w kierunku torów od skrzyżowania ul. Sportowej / Rogera / Jaskółczej

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:
22402

Wydział / jednostka realizująca:
Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej

Symbol zadania budżetowego:
WI/MZDIII/43/18


Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy dzielnicy Guido, Centrum Południe, Makoszowy, Kończyce, całego Zabrza, Sośnica-Gliwice, Osoby korzystające z infrastruktury GKS Walka Zabrze. Sportowcy / amatorzy sportów wrotkarskich z regionu (aglomeracja śląska: Gliwice, Ruda Śląska, Katowice, Chorzów, Bytom itd.) i kraju!

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Mieszkańcy całego Zabrza we wszystkich grupach wiekowych (ok. 179 000 osób), osoby korzystające z infrastruktury GKS Walka Zabrze, spacerowicze, rodziny z wózkami dziecięcymi, dzieci w różnym wieku, rowerzyści, biegacze, rolkarze, nartorolkarze, osoby niepełnosprawne, uczniowie okolicznych szkół, przedszkolaki. Sportowcy / amatorzy sportów wrotkarskich, biegacze, rowerzyści z Zabrza, całego regionu, Polski Południowej, a w przypadku kontynuacji projektu na większą skalę z całej Polski.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. Projekt koncepcyjny „Sportostrady Zabrzańskiej” tj. kompleksowej trasy rekreacyjnej.
2. Realizacja wnioskowanego etapu budowy/modernizacji istniejącej trasy:
a) przygotowanie podłoża do położenia nowego asfaltu (frezowanie, ew. podbudowa, korytowanie – jeśli potrzebne),
b) instalacja oświetlenia i małej architektury (ławki, śmietniki, szlabany),
c) wymiana nawierzchni,
d) oznakowanie.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Brak w Zabrzu wysokiej jakości infrastruktury / nawierzchni przeznaczonej do uprawiania sportów wrotkarskich — budowa wysokiej jakości nawierzchni z oświetleniem umożliwiająca uprawnianie sportów wrotkarskich również po zmroku.
2. Choroby cywilizacyjne związane ze złym odżywianiem i brakiem aktywności fizycznej — realizacja poprzez promocję i zachętę do sportu, kultury fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Zabrza poprzez przygotowanie wysokiej jakości infrastruktury do rekreacji i uprawniania sportu (bliskość GKS Walka i bieżni lekkoatletycznej jako dodatkowy atut w możliwościach realizacji celu).
3. Bardzo zły stan techniczny przedstawianego odcinka drogi, w chwili obecnej uniemożliwiający realizację powyższych celów — remont i wymiana nawierzchni drogi na asfalt wysokiej jakości i budowa szlabanów ręcznych w celu ograniczenia nielegalnego i niszczącego nawierzchnię ruchu samochodowego na tym odcinku!
4. Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla opisywanego we wniosku terenu (informacja z UM) — wprowadzanie ładu przestrzennego w obszar objęty projektem.
5. Brak bezpiecznego miejsca (wyłączenie z ruchu samochodowego) dla rodzin z dziećmi do nauki sportów rekreacyjnych (jazda na rowerze, rolki) — wspieranie rodziny.
6. Brak wystarczającej ilości i jakości dróg rekreacyjnych do poruszania się na wózku inwalidzkim — wspieranie osób niepełnosprawnych poprzez dobrej jakości nawierzchnię.
7. Brak bezpiecznych ścieżek rowerowych / rolkowych z wydzielonymi pasami ruchu dla pieszych — poprawa porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wyznaczenie stref ruchu pieszego i rolkowo-rowerowego.
8. Niedostateczne wykorzystanie obiektów sportowych GKS Walka (np. bieżnia lekkoatletyczna) — zwiększone zainteresowanie obiektami w związku z pojawieniem się atrakcyjnej trasy rekreacyjno – sportowej (rolkostrady) w bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka Sportu i Rekreacji — projekt wpisuje się w kreację Zabrza jako Miasta Sportu, Medycyny i Nauki.
9. Znikoma ilość profesjonalnie przygotowanych obiektów przygotowanych do uprawniania sportów wrotkarskich / nartorolkowych w Polsce — budowa wysokiej jakości trasy asfaltowej w otoczeniu lasu do wykorzystania pod sporty wrotkarskie / nartorolki i w efekcie promocja miasta, gminy i powiatu na skalę ponadregionalną.
10. Brak atrakcyjnych tras rekreacyjnych o dobrej nawierzchni w dzielnicy — aktywizacja mieszkańców dzielnicy poprzez stworzenie nowej, atrakcyjnej trasy rekreacyjnej dla rodzin z dziećmi.


Treść oceny wniosku:
We wniosku w wyniku błędu pisarskiego wpisano omyłkowy numer działki (61/5). Autor wyraził zgodę na poprawę numeracji działki – 65/5.
Autor zawnioskował, by ― w przypadku, gdy pojawią się po przetargach oszczędności w inwestycji ― przedłużyć modernizację trasy rekreacyjnej o jak najdłuższy możliwy odcinek (kontynuacja na działkach nr 19/6 oraz 26/2), na jaki pozwoli zaoszczędzona kwota względem maksymalnej zakładanej kwoty planowanej inwestycji.


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów