Projekt P0041

19.08.2019

Zagospodarowanie skweru przy ul. Szczecińskiej

Inwestycja obejmuje zagospodarowanie terenu zielonego znajdującego się obok placu zabaw przy ulicy Szczecińskiej i Warmińskiej. Ma ono na celu poprawienie estetyki tego terenu oraz stworzenia miejsca integracji, spotkań i wypoczynku dla mieszkańców.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — IV edycja (na rok 2018). Wniosek nr P0041.
Liczba głosów: 95.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie zostało zakończone.

Informacja wg stanu na 31 grudnia 2020 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
140 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
139 840,00 zł

Wartość po weryfikacji:
139 840,00 zł

Czy ten projekt jest projektem dwuletnim:
Nie

Faktyczny koszt projektu:
137 732,31 zł

Kategoria projektu:
⇒ zieleń miejska;
⇒ przestrzeń publiczna;
⇒ inna kategoria: rekreacja i wypoczynek

Nazwa dzielnicy:
Grzybowice — dzielnica „mała”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
przy ul. Szczecińskiej

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:
dz. nr 1015/155, 682/98

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Infrastruktury Komunalnej

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK/41/18


Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt będzie oddziaływał głównie na wszystkich mieszkańców Grzybowic, lecz także na gości odwiedzających naszą dzielnicę.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Projekt będzie służył wszystkim mieszkańcom dzielnicy Grzybowice, jak i gościom do niej przybywającym.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ponieważ teren objęty projektem znajduje się na działce miejskiej nieogrodzonej, efekty projektu będą ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców dzielnicy, jak i całego miasta. Przewidywany przebieg realizacji: — opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim,
— wyrównanie terenu,
— budowa nawierzchni utwardzonych, pergoli, donic,
— montaż ławek, hamaków, koszy na śmieci,
— nasadzenie krzewów, drzew i kwiatów, uporządkowanie terenu wokół i siew trawy.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
W chwili obecnej teren ten jest niezagospodarowany, zaniedbany i mało estetyczny. Po realizacji projektu mamy nadzieję, że stanie się miejscem spotkań i integracji mieszkańców Grzybowic i ich znajomych z innych dzielnic. Miejscem, gdzie będą chętnie przychodzić odpocząć, porozmawiać, spędzić wolny czas w miłym, przyjaznym i estetycznym otoczeniu.


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów