Zabrze przestrzenią rozwoju

Projekt P0040

19.08.2019


Monitoring

Monitoring w trzech miejscach dla poprawy bezpieczeństwa na Zandce. Przy szkole dla bezpieczeństwa dzieci. Na skrzyżowaniu ks. Bończyka i ks. Tomeczka w pobliżu kościoła i świetlicy środowiskowej. Na skrzyżowaniu Siedleckiego i Krakusa.

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego — IV edycja (na rok 2018). Wniosek nr P0040.
Liczba głosów: 201.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Inwestycja została wykonana. Monitoring został oddany do użytku.

Informacja wg stanu na dzień 30 listopada 2018 r.

Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Bożena Dorosz

Maksymalna wartość projektu w tej kategorii (z uwzględnieniem dzielnicy i możliwości realizacji przez dwa lata):
280 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
160 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
160 000,00 zł

Czy ten projekt jest projektem dwuletnim:
Tak
  ⇒Rok I:
   140 000,00 zł
  ⇒Rok II:
   20 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
158 228,43 zł

Kategoria projektu:
⇒ inna kategoria: poprawa bezpieczeństwa

Nazwa dzielnicy:
Zandka — dzielnica „mała”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
1. Skrzyżowanie przy ulicy ks. Tomeczka i ks. Bończyka
2. Skrzyżowanie przy ulicy Cmentarnej i Siedleckiego
3. Skrzyżowanie przy ulicy Siedleckiego

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Symbol zadania budżetowego:
WI/ZKOL/40/18

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzielnica Zandka oraz korzystający z przejazdu przez naszą dzielnicę.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
około 1500 beneficjentów

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Przez naszą dzielnicę przejeżdża wielu kierowców skracających sobie drogę z centrum miasta w kierunku Bytomia. Ponadto dwa skupy złomu i zakład segregacji to olbrzymia ilość przejeżdżających samochodów. Monitoring umożliwi kontrolę oraz poprawi bezpieczeństwo mieszkańców dzielnicy.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa bezpieczeństwa.

Zobacz wniosek