Projekt P0040

19.08.2019

Droga Biskupice – Zaborze

Projekt ma na celu znacznie poprawić komfort i bezpieczeństwo osób wybierających się na spacer lub wycieczkę rowerową.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — V edycja (na rok 2019). Wniosek nr P0040.
Liczba głosów: 190.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Pod koniec listopada odebrano 300 m ciągu pieszo-rowerowego w Biskupicach przy ul. Trębackiej. Przekazano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 30 listopada 2020 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
139 028,00 zł

Wartość po weryfikacji:
200 220,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
199 305,89 zł

Kategoria projektu:
⇒ zieleń miejska;
⇒ przestrzeń publiczna;
⇒ drogi / komunikacja

Nazwa dzielnicy:
Biskupice — dzielnica „duża”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Ul. Trębacka 23

Informacje uściślające lokalizację:
Wzdłuż szlaku rowerowego do granicy z dzielnicą Zaborze.

Numer działek ewidencyjnych:
Działka 989/72
Ewentualnie projekt minimalnie zahaczy o działki 1028/94 i 1026/94

Wydział / jednostka realizująca:
Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej

Symbol zadania budżetowego:
WI/MZDIII/02/19


Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy dzielnicy Biskupice oraz osoby korzystające ze szlaku rowerowego.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
500 osób miesięcznie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Efekt realizacji projektu będzie ogólnodostępny.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
— Znaczne zwiększenie komfortu osób przechodzących lub przejeżdżających na rowerze na tym odcinku szlaku rowerowego,
— poprawa bezpieczeństwa,
— poprawa estetyki szlaku.

Treść oceny wniosku:
Zweryfikowany kosztorys przedstawia się następująco (druga liczba to zweryfikowana kwota):
1) Rekultywacja 8 500,00 zł 8 500,00 zł
2) Utwardzenie ścieżki 86 654,00 zł 144 000,00 zł
3) Dokumentacja + geodeta 30 000,00 zł 32 400,00 zł
4) Nadzór inwestorski 2 883,00 zł 4 320,00 zł
5) Dwie lampy 11 000,00 11 000,00 zł
Wartość projektu brutto 139 028,00 zł 200 220,00 zł


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów