Projekt P0039

19.08.2019

Bajkowy plac zabaw z mini miasteczkiem ruchu drogowego

Bajkowy plac zabaw umożliwi dzieciom spędzanie miło czasu i przebywanie w grupie, a mini miasteczko ruchu drogowego nauczy od najmłodszych lat zachowań w ruchu drogowym.

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego — IV edycja (na rok 2018). Wniosek nr P0039.
Liczba głosów: 224.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zakończono i odebrano przedmiot zadania. Obiekt został oddany do eksploatacji.

Informacja wg stanu na dzień 31 października 2019 r.

Zobacz informację na temat projektu w dziale Aktualności

Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Leszek Bucki

Maksymalna wartość projektu w tej kategorii (z uwzględnieniem dzielnicy i możliwości realizacji przez dwa lata):
280 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
279 336,69 zł

Wartość po weryfikacji:
279 336,69 zł

Czy ten projekt jest projektem dwuletnim:
Tak
⇒Rok I:
140 000,00 zł
⇒Rok II:
139 336,69 zł

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ edukacja;
⇒ zieleń miejska

Nazwa dzielnicy:
Kończyce — dzielnica „mała”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Paderewskiego 10 — Rodzinny Ogród Działkowy „Wiśnia”
Paderewskiego 53 — Przedszkole nr 29

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:
nr dz. ew. 4122/342
nr dz. ew. 3395/16

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/39/18

Zasięg oddziaływania projektu:
Dla mieszkańców korzystających z terenów zielonych z dzielnic Kończyce, Pawłów i Guido.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Mieszkańcy dzielnicy Kończyce i osoby przybywające w odwiedziny.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Wybudowanie bajkowego placu zabaw i mini miasteczka ruchu drogowego.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Przebywanie na terenach zielonych i rozwój edukacyjny dzieci.

Zobacz wniosek