Projekt P0033

19.08.2019

Budowa miejsc postojowych na Osiedlu T. Kotarbińskiego

Budowa miejsc postojowych na ul. Kotarbińskiego oraz wyznaczenie miejsc postojowych na ul. Gdańskiej.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — V edycja (na rok 2019). Wniosek nr P0033.
Liczba głosów: 74.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie zrealizowane
Realizacja zadania obejmowała budowę 33 miejsc postojowych na istniejących terenach zielonych wraz z korektą geometrii istniejących zatok postojowych w rejonie budynków nr 24 ÷ 24e oraz budowę chodników w rejonie projektowanych miejsc postojowych wraz korektą geometrii istniejących ciągów dla pieszych na osiedlu Tadeusza Kotarbińskiego w Zabrzu.
W dniu 31.05.2021 r.dokonano odbioru końcowego zadania.

Informacja wg stanu na 30 czerwca 2021 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
105 192,00 zł

Wartość po weryfikacji:
105 192,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ drogi / komunikacja

Nazwa dzielnicy:
Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego — dzielnica „duża”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Naprzeciwko bloków przy ul. Kotarbińskiego 2-4, 6-8 i 10-12 (przy blokach na ul. Franciszkańska 24, 28 i 30) oraz ul. Gdańska (od ul. Franciszkańskiej do ul. Tatarkiewicza)

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:
7124/9, 7630/9, 7122/9, 7629/9, 7121/9, 7125/9 i 7120/9 oraz 907/4

Wydział / jednostka realizująca:
Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej

Symbol zadania budżetowego:
WI/MZDIII/12/19


Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt będzie oddziaływał na mieszkańców dzielnicy Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców ul. Kotarbińskiego, Franciszkańskiej i Gdańskiej oraz osób przywożących dzieci do Przedszkola nr 48.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 3000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Powstałe miejsca postojowe będą ogólnodostępne. We wskazanych lokalizacjach wzdłuż ul. Kotarbińskiego (załącznik nr 4) kierowcy parkują na trawnikach niszcząc zieleń miejską. Wybudowanie miejsc postojowych uporządkuje parkowanie i poprawi estetykę osiedla. Priorytetowo wnioskuje się wybudowanie parkingów w miejscach oznaczonych linią ciągłą czerwoną (przy blokach na ul. Franciszkańska 24, 28 i 30 oraz przed blokiem na ul. Kotarbińskiego 4). Wskazano także alternatywne lokalizacje – linia przerywana niebieska (usunięcie fragmentów pasów zieleni przed blokiem na ul. Franciszkańska 24-d oraz budowa parkingu przed blokiem na ul. Kotarbińskiego 10-12). W zależności od kosztów budowy szacuje się możliwość wybudowania około 30 miejsc postojowych o wymiarach 2,5[m]x5[m] prostopadle do jezdni.
W i edycji Budżetu Partycypacyjnego powstały miejsca postojowe wzdłuż ul. Gdańskiej. W tej edycji planuje się wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych na jezdni po przeciwnej stronie ulicy (załącznik 5). Proponuje się namalowanie znaków poziomych i ustawienie znaków pionowych informujących o sposobie parkowania. Jeżeli będzie to konieczne, można wykorzystać kawałek przyległego pasa zieleni.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zwiększenie liczby miejsc parkingowych na osiedlu. Poprawa estetyki osiedla – likwidacja „dzikich” parkingów. Umożliwienie zaparkowania aut rodzicom odprowadzającym dzieci do Przedszkola nr 48.


Treść oceny wniosku:
Wniosek zostaje skorygowany do budowy pasa postojowego w ciągu ul. Gdańskiej. Projekt ma polegać na „stworzeniu pasa postojowego w postaci budowy zatoki postojowej na odcinku od wysokości okolic budynku ul. Gdańska 40 do zespołu garaży na wysokości budynku nr 48 (ok. 230 m), w granicy pasa drogowego (parkowanie równoległe)” z wykorzystaniem niezbędnej części pasa zieleni (trawnika). Budowa miejsc postojowych na ul. Kotarbińskiego będzie uzależniona od rzeczywistych kosztów budowy miejsc postojowych na ul. Gdańskiej, a to będzie wynikiem długości i szerokości wykorzystanego pasa zieleni – wg przyszłego projektu.

Skorygowany przez autora kosztorys (Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej nie odniósł się doń):
1) Budowa miejsc postojowych na ul. Gdańskiej 97 450,00 zł
2) Prowadzenie nadzoru inwestorskiego 2 924,00 zł
3) Wykonanie dokumentacji projektowej 4 873,00 zł
Wartość projektu brutto 105 247,00 zł


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów