Projekt P0030

19.08.2019

Ogólnodostępna mała sala gimnastyczna dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu

Ogólnodostępna mała sala gimnastyczna dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu ma za zadanie integrację różnych grup wiekowych i sportowych. Usytuowanie małej sali gimnastycznej na granicy 3 dzielnic (Helenka, Grzybowice, Mikulczyce) pozwoli korzystać z niej szerokiej grupie osób. Okolica jest dobrze skomunikowana z innymi dzielnicami.
Bliska lokalizacja szkół pozwoli na lepszą integrację młodzieży.
Po przeprowadzaniu ankiet wśród rodziców i dzieci stwierdza się, że występuje wysokie zapotrzebowanie na tego typu projekt.

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego — IV edycja (na rok 2018). Wniosek nr P0030.
Liczba głosów: 1 851.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap niezrealizowany
Rozpoczęcie robótetap niezrealizowany
Zakończenie robótetap niezrealizowany
Eksploatacjaetap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
Wykonano i odebrano dokumentację projektową.
Wstrzymano ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych ze względu na wartość kosztorysu inwestorskiego przekaraczającą wartość posiadanych na realizację środków.
Dodatkowo Miasto Zabrze zleciło opracowanie dokumentacji projektorowej termomodernizacji budynku szkoły. Ponieważ część zakresu prac termomodernizacyjnych byłaby w kolizji z ewentualnie wcześniej wykonaną salą gimnastyczną w ramach budżetu partycypacyjnego, zdecydowano o konieczności przesunięcia terminu realizacji wniosku z IV edycji.

Informacja wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Bożena Olichwer

Maksymalna wartość projektu w tej kategorii (z uwzględnieniem dzielnicy i możliwości realizacji przez dwa lata):
500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
250 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
300 000,00 zł

Czy ten projekt jest projektem dwuletnim:
Tak
  ⇒Rok I:
   250 000,00 zł
  ⇒Rok II:
   50 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ edukacja;
⇒ sport;
⇒ zdrowie

Nazwa dzielnicy:
Rokitnica — dzielnica „duża”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Kosmowskiej 43

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:
3867/65

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/37/18

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzielnica Rokitnica, Helenka, Mikulczyce, Grzybowice

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
3 000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. Mała sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu będzie obiektem sportowym administrowanym przez szkołę.
2. Celem działalności małej sali gimnastycznej będzie organizacja i prowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczniów szkoły oraz służenie społeczeństwu miasta w zakresie organizacji imprez sportowych i kulturalnych, jak również udostępnianie obiektu stowarzyszeniom sportowym, szkołom i instytucjom dla prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych.
3. O możliwości i zasadach organizowania imprezy na małej sali gimnastycznej będzie decydował Dyrektor SP28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu.
4. Korzystanie z małej sali gimnastycznej będzie nieodpłatne.
5. Zajęcia treningowe i rekreacyjne będą odbywać się zgodnie z obowiązującym na dany okres harmonogramem.
6. Osoby przebywające na małej sali gimnastycznej będą miały prawo korzystania z określonych miejsc i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu obiektu wyłącznie za zgodą administratora.
7. Warunkiem korzystania z obiektu będzie posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego (na nawierzchni nie będzie można grać w obuwiu sportowym wyposażonym w korki lub kolce).
8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom podczas korzystania z małej sali gimnastycznej zgodnie z jego przeznaczeniem będzie obowiązywał regulamin małej sali gimnastycznej.
9. Wszystkich użytkowników małej sali gimnastycznej będzie obowiązywało przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. dla tego typu obiektów.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Aktywizacja dzieci i młodzieży.
2. Organizacja imprez integracyjnych.
3. Zwiększenie atrakcyjności projektu.
4. Tworzenie lokalnych grup społecznościowych.

Treść oceny wniosku:
Koszty inwestycji mogą ulec zwiększeniu z uwagi na ewentualną konieczność dostosowania całego obiektu do warunków zgodnych z warunkami ochrony przed pożarem.

Zobacz wniosek