Zabrze przestrzenią rozwoju

Projekt P0030

19.08.2019

Ogólnodostępna mała sala gimnastyczna dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu

Ogólnodostępna mała sala gimnastyczna dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu ma za zadanie integrację różnych grup wiekowych i sportowych. Usytuowanie małej sali gimnastycznej na granicy 3 dzielnic (Helenka, Grzybowice, Mikulczyce) pozwoli korzystać z niej szerokiej grupie osób. Okolica jest dobrze skomunikowana z innymi dzielnicami.
Bliska lokalizacja szkół pozwoli na lepszą integrację młodzieży.
Po przeprowadzaniu ankiet wśród rodziców i dzieci stwierdza się, że występuje wysokie zapotrzebowanie na tego typu projekt.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — IV edycja (na rok 2018). Wniosek nr P0030.
Liczba głosów: 1 851.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót w realizacji
Zakończenie robótetap niezrealizowany
Eksploatacjaetap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie jest realizowane wspólnie z termomodernizacją Szkoły Podstawowej Nr 28. Termin zakończenia robót został wydłużony do 14 marca 2022 r.

Informacja wg stanu na 31 stycznia 2022 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
250 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
300 000,00 zł

Czy ten projekt jest projektem dwuletnim:
Tak

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ edukacja;
⇒ sport;
⇒ zdrowie

Nazwa dzielnicy:
Rokitnica — dzielnica „duża”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Kosmowskiej 43

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:
3867/65

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/37/18


Zasięg oddziaływania projektu:
Dzielnica Rokitnica, Helenka, Mikulczyce, Grzybowice

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
3 000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. Mała sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu będzie obiektem sportowym administrowanym przez szkołę.
2. Celem działalności małej sali gimnastycznej będzie organizacja i prowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczniów szkoły oraz służenie społeczeństwu miasta w zakresie organizacji imprez sportowych i kulturalnych, jak również udostępnianie obiektu stowarzyszeniom sportowym, szkołom i instytucjom dla prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych.
3. O możliwości i zasadach organizowania imprezy na małej sali gimnastycznej będzie decydował Dyrektor SP28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu.
4. Korzystanie z małej sali gimnastycznej będzie nieodpłatne.
5. Zajęcia treningowe i rekreacyjne będą odbywać się zgodnie z obowiązującym na dany okres harmonogramem.
6. Osoby przebywające na małej sali gimnastycznej będą miały prawo korzystania z określonych miejsc i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu obiektu wyłącznie za zgodą administratora.
7. Warunkiem korzystania z obiektu będzie posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego (na nawierzchni nie będzie można grać w obuwiu sportowym wyposażonym w korki lub kolce).
8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom podczas korzystania z małej sali gimnastycznej zgodnie z jego przeznaczeniem będzie obowiązywał regulamin małej sali gimnastycznej.
9. Wszystkich użytkowników małej sali gimnastycznej będzie obowiązywało przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. dla tego typu obiektów.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Aktywizacja dzieci i młodzieży.
2. Organizacja imprez integracyjnych.
3. Zwiększenie atrakcyjności projektu.
4. Tworzenie lokalnych grup społecznościowych.


Treść oceny wniosku:
Koszty inwestycji mogą ulec zwiększeniu z uwagi na ewentualną konieczność dostosowania całego obiektu do warunków zgodnych z warunkami ochrony przed pożarem.


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów