Projekt P0027

19.08.2019

Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego w Mikulczycach o wym. 25m × 50m ze sztuczną murawą

Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego z nawierzchnią typu sztuczna trawa na terenie obecnego "dzikiego boiska" w Mikulczycach wraz z infrastrukturą około boiskową.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — IV edycja (na rok 2018). Wniosek nr P0027.
Liczba głosów: 1 710.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zakończono i odebrano przedmiot zadania. Obiekt został oddany do eksploatacji.

Informacja wg stanu na dzień 30 sierpnia 2020 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
329 522,00 zł

Wartość po weryfikacji:
500 000,00 zł

Czy ten projekt jest projektem dwuletnim:
Tak

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ edukacja;
⇒ sport;
⇒ zdrowie

Nazwa dzielnicy:
Mikulczyce — dzielnica „duża”

Nazwa dzielnicy:
Park przy ulicy Gabrieli Zapolskiej

Informacje uściślające lokalizację:
Teren obecnego "dzikiego boiska" bliżej torów kolejowych

Numer działek ewidencyjnych:
działka nr 3970/38

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/35/18


Zasięg oddziaływania projektu:
Celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie terenu oraz budowa boiska piłkarskiego ogólnodostępnego. Boisko to byłoby wykorzystywane przez dzieci, młodzież oraz dorosłych co przyczyni się do prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego. Realizując powyższą inwestycję proponujemy bezpłatny dostęp do odpowiedniego obiektu sportowego. Miejsce to byłoby doskonałą alternatywą do spędzania wolnego czasu.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Beneficjentami obiektu będą dzieci, młodzież i dorośli zamieszkujący dzielnicę. W zależności od pogody oraz pory roku szacunkowo ok. 80 – 100 osób dziennie. Podczas wakacji oraz organizacji rozgrywek i turniejów ilość może być większa.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dysponentem obiektu proponujemy miasto Zabrze, które jest właścicielem terenu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem jest stworzenie alternatywnego miejsca spędzania wolnego czasu, co w dobie rozszerzającej się patologii społecznej i spędzania wielu godzin przy komputerze jest to niezwykle cenna inicjatywa. Powstałby również ciąg: siłownia, plac zabaw oraz planowane boisko.

Treść oceny wniosku:

Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów