Zabrze przestrzenią rozwoju

Projekt P0026

19.08.2019

Budowa osiedlowych placów zabaw w dzielnicy Centrum Południe

Projekt obejmuje budowę osiedlowych placów zabaw w dwóch lokalizacjach:
Plac nr 1 – o bezpiecznej bezspoinowej nawierzchni poliuretanowej, wyposażony w urządzenia dla dzieci w wieku przedszkolnym i dla dzieci w wieku szkolnym, ławki, kosze na śmieci wraz z ogrodzeniem oraz pasem zieleni.
Plac nr 2 – o bezpiecznej nawierzchni piaskowej, wyposażony w urządzenia sprawnościowe oraz kreatywną strefę gier terenowych dla młodzieży i dorosłych.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — V edycja (na rok 2019). Wniosek nr P0026.
Liczba głosów: 768.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zakończono i odebrano przedmiot zadania. Obiekt przekazano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 31 grudnia 2020 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
209 402,50 zł

Wartość po weryfikacji:
210 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
209 665,23 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja;
⇒ sport;
⇒ przestrzeń publiczna

Nazwa dzielnicy:
Centrum Południe — dzielnica „duża”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Plac nr 1: ul. Aleksandra Fredry (boisko SP 37)
Plac nr 2: ul. Stefana Czarneckiego / ul. Konstantego Damrota

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:
Lokalizacja placu nr 1: 4720/91; 5137/84;
Lokalizacja placu nr 2: 4524/73; 4521/73

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/03/19


Zasięg oddziaływania projektu:
Przewiduje się zasięg oddziaływania projektu dla ulic:
– Józefa Piłsudskiego,
– Stanisława Żółkiewskiego,
– Stefana Czarneckiego,
– Konstantego Damrota,
– Aleksandra Fredry,
– Jana Rymarkiewicza,
– Chłopska,
– Armii Krajowej,

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Potencjalni użytkownicy:
– Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym zamieszkałe w dzielnicy Centrum Południe,
– Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 38 Specjalnej,
– Dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 11 przy ul. Aleksandra Fredry,
– Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 37.
Przewiduje się liczbę użytkowników:
1 000 osób miesięcznie – w dniach miesięcy ciepłych, suchych,
500 osób miesięcznie – w dniach miesięcy o niesprzyjających warunkach atmosferycznych.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Plac zabaw nr 1 oraz plac zabaw nr 2 będą obiektami ogónodostępnymi całodobowo.
Odpowiedzialność za oba obiekty obejmą dyrektorzy odpowiedni placu nr 1 dyrektor SP 37 i placu nr 2 dyrektor SP 38 Specjalnej w Zabrzu w godzinach funkcjonowania szkół.
Przebieg realizacji inwestycji:
– Wykonanie projektu;
– Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
– Roboty ziemne;
– Podbudowy i nawierzchnie;
– Montaż urządzeń zabawowych, sprawnościowych, stołów do gier;
– Montaż / malowanie stref gier terenowych;
– Montaż urządzeń małej architektury;
– Roboty wykończeniowe, zieleń;
– Nasadzenia zieleni.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Aktywizacja rekreacyjno-edukacyjna dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół i młodzieży dzielnicy i okolic oraz ich rodziców i opiekunów, aktywne spędzanie czasu wolnego, integracja środowiska lokalnego i rodzinnego.
Budowa placów zabaw pozwoli na zaspokojenie potrzeb wszystkich grup wiekowych mieszkańców dzielnicy oraz uczniów szkoły, dla których każda forma aktywności ruchowej, zabawy jest istotnym elementem rozwoju psychoruchowego.
Zagospodarowanie zdegradowanego terenu stanowiącego miejsce dla rodzinnej rekreacji pozwoli na rodzinne, aktywne spędzanie czasu wolnego przez mieszkańców. Pięknie położony teren wśród drzew po zagospodarowaniu, może stanowić ciekawe i kreatywne miejsce w naszym mieście.
Na obszarze oddziaływania projektu brakuje bezpiecznego miejsca zabaw dla dzieci, jedyny plac zabaw w okolicy znajduje się na terenie szkoły a dostęp do niego jest ograniczony w trakcie trwania roku szkolnego.
Szkoła specjalna nie dysponuje boiskiem sportowym i takie zagospodarowanie terenu umożliwi poszerzenie możliwości realizacji zadań edukacyjnych na otwartej przestrzeni, co korzystnie wpływa na rozwój zmysłów, kontrolowanie emocji itp. u dzieci. Natomiast niedawno reaktywowana SP 37 nie posiada na swoim boisku szkolnym placu zabaw.

Treść oceny wniosku:
Wzrost kosztów projektu wynika z innej wyceny wykonania dokumentacji projektowej (po weryfikacji to 10 tys. zł) i prowadzenia nadzoru inwestorskiego (6 108,80 zł).


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów