Projekt P0023

19.08.2019

Siłownia pod chmurką dla SP 16

Siłownia na otwartym powietrzu, usytuowana przy Szkole Podstawowej SP 16 tworząca kolejny element kompleksu sportowo – rekreacyjnego.

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego — IV edycja (na rok 2018). Wniosek nr P0023.
Liczba głosów: 280.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zakończono i odebrano przedmiot zadania. Obiekt został oddany do eksploatacji.

Informacja wg stanu na dzień 31 maja 2019 r.

Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Klaudiusz Jankowski

Maksymalna wartość projektu w tej kategorii (z uwzględnieniem dzielnicy i możliwości realizacji przez dwa lata):
140 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
95 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
82 000,00 zł

Czy ten projekt jest projektem dwuletnim:
Nie

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ sport

Nazwa dzielnicy:
Zaborze Południe — dzielnica „mała”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Ulica Lompy 78

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:
2317/34

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/34/18

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg terytorialny projektu to cała dzielnica Zaborze – Południe ze względu na usytuowanie projektu oraz potencjalni użytkownicy innych dzielnic odwiedzający SP 16 na przykład korzystając z basenu lub orlika.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Efekty realizacji projektu przeznaczone są dla wszystkich chętnych korzystać z tej formy uprawiania sportu. Są to uczniowie, rodzice, dziadkowie. Ze względu na dostępność i popularność, z siłowni może korzystać rotacyjnie ok. 60 – 80 osób dziennie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dysponentem efektów realizacji projektu będzie Pan Dyrektor SP nr 16. Teren szkoły jest ogólnodostępny dlatego możliwość korzystania z siłowni nie będzie niczym ograniczona.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Propagowanie sportu jako formy spędzania wolnego czasu. Zastąpienie społeczeństwu telewizora i komputera aktywną formą wypoczynku. Dalsza rozbudowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy SP 16.

Zobacz wniosek