Projekt P0023

19.08.2019

Lodowisko, rolkowisko, muszla koncertowa ― Zabrzańskie Centrum Kultury i Sportu przy basenie „Aquarius” ― Etap II

Dokończenie wygranego w poprzedniej edycji projektu P-0076:
– budowa muszli koncertowej,
– wykonanie instalacji wodociągowej,
– wykonanie instalacji elektrycznej,
– budowa drogi dojazdowej z płyt o szerokości 3m.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — V edycja (na rok 2019). Wniosek nr P0023.
Liczba głosów: 2 602.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zakończono i odebrano przedmiot zadania. Obiekt został oddany do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 30 sierpnia 2020 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
500 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
466 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
400 131,63 zł

Kategoria projektu:
⇒ kultura;
⇒ sport

Nazwa dzielnicy:
Projekt ogólnomiejski

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
okolica skrzyżowania Al.. W. Korfantego z Al.. J. Nowaka-Jeziorańskiego

Informacje uściślające lokalizację:
Część Parku Jana Pawła II, działka nr 1429/1

Numer działek ewidencyjnych:
Działka nr 1429/1

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/01/19


Zasięg oddziaływania projektu:
Miasto Zabrze, województwo, kraj.
Dotyczy to miejsca, w którym odbył się koncert TVP-2 i Radia Zet.
Dotychczas na tym terenie były organizowane 2 koncerty krajowe. Na pierwszym było ok. 130 tys. ludzi natomiast na drugim pomimo złej pogody ok. 50 tysięcy.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 5 000 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dysponentem Zabrzańskiego Centrum Kultury i Sportu będzie Urząd Miasta Zabrze.
Natomiast zasady jego dostępności publicznej określi w/w urząd.
Dokończenie wygranego w poprzedniej edycji projektu P-0076:
– budowa drogi dojazdowej do lodowiska,
– budowa muszli koncertowej,
– wykonanie instalacji wodociągowej,
– wykonanie instalacji elektrycznej.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Po wybudowaniu muszli koncertowej Zabrzańskie Centrum Kultury i Sportu pod względem lokalizacji, komunikacji i przestrzennym stanie się obiektem szerokiego dostępu mieszkańców. Kompleks ten będzie służył mieszkańcom przez cały rok (latem rolkowiczom i organizatorom imprez masowych a zimą można stworzyć lodowisko). Miasto Zabrze w tak dogodnym miejscu będzie miało wiele imprez masowych, co przyczyni się do jego promocji, jak i integracji mieszkańców. kompleks ten będzie służył również przyległym Radom Dzielnic, Szkołom, Przedszkolom i innym lokalnym organizacjom pożytku publicznego.


Treść oceny wniosku:
Wydział dokonujący oceny prawno – finansowej wycenił zaproponowany zakres rzeczowy na kwotę 878 000 zł (przy dostępnej dla projektów ogólnomiejskich kwocie 500 000 zł).
Za zgodą autora zakres rzeczowy obejmować będzie (wraz z wartością):
Budowa drogi dojazdowej do płyty lodowiska 300 000 zł
Wykonanie instalacji wodociągowej 40 000 zł
Wykonanie instalacji elektrycznej 50 000 zł
Dokumentacja projektowa 50 000 zł
Nadzór inwestorski 26 000 zł
R A Z E M 466 000 zł
Pozostały element projektu (budowa muszli koncertowej) zostanie wykonany, jeśli cenowa oferta wykonawcy — który zostanie wybrany w drodze przetargu po wyborze projektu do realizacji — na to pozwoli lub zostanie wykonany w kolejnym etapie.
Koszt budowy muszli koncertowej został oszacowany na 412 500 zł.


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów