Zabrze przestrzenią rozwoju

Projekt P0021

19.08.2019

Przedszkolny plac zabaw przy Przedszkolu nr 14 im. Promyczek w Zabrzu

Zorganizowanie projektu placu zabaw umożliwi pełniejsze obcowanie z naturą dla dzieci i dorosłych, będąc jednocześnie atrakcyjnym i wygodnym miejscem zabaw i relaksu. Projekt polega przede wszystkim na uzupełnieniu o urządzenia do rekreacji ruchowej i ćwiczzeń zręcznościowych dla dzieci, przy wykorzystaniu istniejącego charakteru i ukształtowania działki.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — V edycja (na rok 2019). Wniosek nr P0021.
Liczba głosów: 204.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Odebrano przedmiot zadania i przekazano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 30 czerwca 2021 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
17 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
17 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
17 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ edukacja;
⇒ sport;
⇒ zdrowie

Nazwa dzielnicy:
Maciejów — dzielnica „mała”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. ks. P. Ściegiennego 1

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:
1409/18

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/07/19


Zasięg oddziaływania projektu:
Plac zabaw przy przedszkolu będzie dostępny dla wszystkich obecnych i przyszłych przedszkolaków. Każde dziecko od 3 do 7 roku życia, które jest i będzie uczestnikiem Przedszkola nr 14 im. Promyczek w Zabrzu będzie mogło korzystać z urządzeń znajdujących się pod opieką nauczyciela.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacowana liczba osób korzystających z placu zabaw to 70 do 95 dzieci w wieku od 3 do 7 lat na rok szkolny.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Plac zabaw to miejsce nie tylko ekscytujące i zdrowe, ale przy zachowaniu odpowiednich zasad, również zupełnie bezpieczne. Umożliwi dzieciom dostęp do otaczającej natury, pozwoli rozwijać wyobraźnię i kreatywność, obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie i uczestniczyć w jej przeobrażaniu. Plac zabaw może stać się miejscem organizacji warsztatów lub zawodów sportowych.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Plac zabaw przy przedszkolu to miejsce gdzie przedszkolaki nawiązują kontakt z przyrodą każdego dnia, działa na zmysły, pobudza wyobraźnię i kreatywność, zaspakaja dziecięcą ciekawość, sprzyja rozwojowi fizycznemu. To miejsce przeznaczone do zabawy, w którym wykorzystuje się naturalne ukształtowanie terenu, lokalną roślinność, gdzie stanowią alternatywę dla zalewającego nas plastiku, betonu i metalu. Dzięki zamontowaniu urządzenia wielofunkcyjnego wraz z płytkami gumowymi przedszkole zyska na swojej atrakcyjności, poprawi jego estetykę i wizerunek w środowisku lokalnym oraz pracy placówki. Poprawią się warunki edukacyjne dla przedszkolaków, bezpieczne miejsce zabaw i rekreacji, wzmocni integrację między przedszkolakami.


Treść oceny wniosku:
Zweryfikowany kosztorys przedstawia się następująco (druga liczba to zweryfikowana kwota):
1) Urządzenie wielofunkcyjne 13 000,00 zł 10 000,00 zł
2) Płytki gumowe 4 000,00 zł 4 000,00 zł
3) Dokumentacja projektowa -,– zł 2 000,00 zł
4) Nadzór inwestorski -,– zł 1 000,00 zł
Wartość projektu brutto 17 000,00 zł 17 000,00 zł
Sugeruje się przekazanie wskazanych środków do dyspozycji Przedszkola celem samodzielnego wykonania projektu. Konsultacja z wnioskodawcą dała informacje o dobrej współpracy z gronem rodziców, co pozytywnie może wpłynąć na wykonanie projektu.


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów