Projekt P0021

19.08.2019

Przedszkolny plac zabaw przy Przedszkolu nr 14 im. Promyczek w Zabrzu

Zorganizowanie projektu placu zabaw umożliwi pełniejsze obcowanie z naturą dla dzieci i dorosłych, będąc jednocześnie atrakcyjnym i wygodnym miejscem zabaw i relaksu. Projekt polega przede wszystkim na uzupełnieniu o urządzenia do rekreacji ruchowej i ćwiczzeń zręcznościowych dla dzieci, przy wykorzystaniu istniejącego charakteru i ukształtowania działki.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — V edycja (na rok 2019). Wniosek nr P0021.
Liczba głosów: 204.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót w realizacji
Zakończenie robótetap niezrealizowany
Eksploatacjaetap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
Podpisano umowę na realizację robót oraz przekazano Wykonawcy plac budowy. Zakłada się, że roboty zostaną wykonane do połowy czerwca 2021 r.

Informacja wg stanu na 30 kwietnia 2021 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
17 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
17 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
17 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ edukacja;
⇒ sport;
⇒ zdrowie

Nazwa dzielnicy:
Maciejów — dzielnica „mała”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. ks. P. Ściegiennego 1

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:
1409/18

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/07/19


Zasięg oddziaływania projektu:
Plac zabaw przy przedszkolu będzie dostępny dla wszystkich obecnych i przyszłych przedszkolaków. Każde dziecko od 3 do 7 roku życia, które jest i będzie uczestnikiem Przedszkola nr 14 im. Promyczek w Zabrzu będzie mogło korzystać z urządzeń znajdujących się pod opieką nauczyciela.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacowana liczba osób korzystających z placu zabaw to 70 do 95 dzieci w wieku od 3 do 7 lat na rok szkolny.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Plac zabaw to miejsce nie tylko ekscytujące i zdrowe, ale przy zachowaniu odpowiednich zasad, również zupełnie bezpieczne. Umożliwi dzieciom dostęp do otaczającej natury, pozwoli rozwijać wyobraźnię i kreatywność, obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie i uczestniczyć w jej przeobrażaniu. Plac zabaw może stać się miejscem organizacji warsztatów lub zawodów sportowych.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Plac zabaw przy przedszkolu to miejsce gdzie przedszkolaki nawiązują kontakt z przyrodą każdego dnia, działa na zmysły, pobudza wyobraźnię i kreatywność, zaspakaja dziecięcą ciekawość, sprzyja rozwojowi fizycznemu. To miejsce przeznaczone do zabawy, w którym wykorzystuje się naturalne ukształtowanie terenu, lokalną roślinność, gdzie stanowią alternatywę dla zalewającego nas plastiku, betonu i metalu. Dzięki zamontowaniu urządzenia wielofunkcyjnego wraz z płytkami gumowymi przedszkole zyska na swojej atrakcyjności, poprawi jego estetykę i wizerunek w środowisku lokalnym oraz pracy placówki. Poprawią się warunki edukacyjne dla przedszkolaków, bezpieczne miejsce zabaw i rekreacji, wzmocni integrację między przedszkolakami.


Treść oceny wniosku:
Zweryfikowany kosztorys przedstawia się następująco (druga liczba to zweryfikowana kwota):
1) Urządzenie wielofunkcyjne 13 000,00 zł 10 000,00 zł
2) Płytki gumowe 4 000,00 zł 4 000,00 zł
3) Dokumentacja projektowa -,– zł 2 000,00 zł
4) Nadzór inwestorski -,– zł 1 000,00 zł
Wartość projektu brutto 17 000,00 zł 17 000,00 zł
Sugeruje się przekazanie wskazanych środków do dyspozycji Przedszkola celem samodzielnego wykonania projektu. Konsultacja z wnioskodawcą dała informacje o dobrej współpracy z gronem rodziców, co pozytywnie może wpłynąć na wykonanie projektu.


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów