Projekt P0018

19.08.2019

Uporządkowanie parku przy ulicy Mendego i Sikorskiego wraz z budową placu zabaw

Uporządkowanie zieleni w parku przy skrzyżowaniu ulic Sikorskiego / Mendego z budową placu zabaw.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — V edycja (na rok 2019). Wniosek nr P0018.
Liczba głosów: 216.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zakończono i odebrano przedmiot zadania. Obiekt został oddany do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 30 sierpnia 2020 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
140 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
139 860,00 zł

Wartość po weryfikacji:
139 860,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
130 067,97 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport;
⇒ zieleń miejska;
⇒ przestrzeń publiczna

Nazwa dzielnicy:
Pawłów — dzielnica „mała”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Sikorskiego/Mendego – strona nieparzysta

Informacje uściślające lokalizację:
Park

Numer działek ewidencyjnych:
Numer działki: 2671/138

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/13/19


Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt skierowany jest dla mieszkańców Pawłowa.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Wszyscy mieszkańcy Pawłowa – około 3 000.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Uporządkowanie zaniedbanych terenów zielonych w dzielnicy Pawłów i wybudowanie ogólnodostępnego placyku zabaw.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Udostępnienie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci i przy okazji uporządkowanie terenów zielonych w dzielnicy Pawłów.


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów