Zabrze przestrzenią rozwoju

Projekt P0017

19.08.2019

Termomodernizacja budynku przychodni Revitamed i remizy OSP Makoszowy, ul. Daleka 1
Projekt służy wszystkim mieszkańcom Zabrza, którym w sytuacjach kryzysowych pomagają druhowie OSP. Główna korzyść z realizacji projektu to oszczędność energii, a co za tym idzie zwiększenie dbałości o środowisko naturalne.

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego — IV edycja (na rok 2018). Wniosek nr P0017.
Liczba głosów: 234.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
W dniu 22 października 2018 r. dokonano odbioru końcowego zadania i przekazano do użytkowania.

Informacja wg stanu na dzień 31 października 2018 r.

Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Krzysztof Szołtysek

Maksymalna wartość projektu w tej kategorii (z uwzględnieniem dzielnicy i możliwości realizacji przez dwa lata):
140 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
75 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
64 800,00 zł

Czy ten projekt jest projektem dwuletnim:
Nie

Faktyczny koszt projektu:
86 333,61 zł

Kategoria projektu:
⇒ ochrona środowiska;
⇒ zdrowie;
⇒ przestrzeń publiczna

Nazwa dzielnicy:
Makoszowy — dzielnica „mała”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Daleka 1

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:
916/38

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/32/18

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzielnica Makoszowy i Miasto Zabrze

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Mieszkańcy dzielnicy oraz okolicznościowo mieszkańcy Zabrza – ok. 4 tys. osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Obiekt jest użytkowany przez mieszkańców dzielnicy, pacjentów i druhów Ochotniczej Straży Pożarnej. Po opracowaniu dokumentacji projektowej nastąpi wybór wykonawcy oraz przystąpienie do realizacji prac objętych wnioskiem.

Przewidywane cele do osiągnięcia:

  1. Aktywizacja społeczności lokalnej do uczestnictwa w życiu społecznym;
  2. Przeciwdziałanie degradacji budynku;
  3. Stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalno – szkoleniowo – edukacyjnej i ochrony zdrowia mieszkańców;
  4. Oszczędność energii i zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku.

Treść oceny wniosku:
Zrezygnowano z wykonania drenażu opaskowego.

Zobacz wniosek