Projekt P0016

19.08.2019

Rozbudowa placu zabaw znajdującego się na skrzyżowaniu ulic Jaśminowej i Gawrona

Stworzenie przestrzeni zabawowej obejmującej urządzenia zabawowe i rozwijające aktywność ruchową. Wykorzystana zostanie istniejąca przestrzeń posiadająca ławeczki, kosze na śmieci i alejki.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — IV edycja (na rok 2018). Wniosek nr P0016.
Liczba głosów: 32.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
W dniu 20 sierpnia 2019 r. dokonano odbioru końcowego robót. Wynik odbioru robót jest pozytywny. Tym samym zakończono realizację zadania i oddano powstały obiekt do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 31 sierpnia 2019 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
140 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
65 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
75 600,00 zł

Czy ten projekt jest projektem dwuletnim:
Nie

Faktyczny koszt projektu:
72 748,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport;
⇒ zdrowie;
⇒ przestrzeń publiczna

Nazwa dzielnicy:
Makoszowy — dzielnica „mała”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Skrzyżowanie ulic Jaśminowej i Gawrona

Informacje uściślające lokalizację:
Plac zabaw

Numer działek ewidencyjnych:
1863/87

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Infrastruktury Komunalnej

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK/31/18


Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt obejmuje zarówno dzieci młodsze jak i młodzież szkolną. Przewidziano dla nich urządzenia będące połączeniem zabawy i rozwijania aktywności ruchowej.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Mieszkańcy Makoszów oraz odwiedzający ich mieszkańcy Zabrza (ok. 500 osób).

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Plac zabaw będzie ogólnodostępny. Opiekę nad rozbudowanym obiektem będzie, jak do tej pory, sprawował Wydział Infrastruktury Komunalnej. Miejsce modernizacji jest przygotowane i wyposażone w ławki oraz kosze na śmieci. Po opracowaniu dokumentacji projektowej i wyborze wykonawcy zostanie przygotowane bezpieczne podłoże piaskowe i nastąpi montaż urządzeń.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
⇒ poprawa aktywności ruchowej dzieci i młodzieży,
⇒ poprawa wizerunku dzielnicy,
⇒ stworzenie miejsca integracji społeczności lokalnej,
⇒ stworzenie miejsca odpoczynku dla rodzin z dziećmi.

Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów