Zabrze przestrzenią rozwoju

Projekt P0014

19.08.2019

Plan modernizacji terenu przy Przedszkolu Publicznym nr 9, 12, 23, Szkole Podstawowej nr 15 oraz Parku im. Tadeusza Kościuszki — „Projekt na 5-kę!”
Projekt dotyczy wyposażenia terenów przeznaczonych dla dzieci i młodzieży w urządzenia sprawnościowe, elementy małej architektury i ogrodzenia. Urządzenia posiadają odpowiednie atesty i przeznaczone są dla adresatów jak wyżej.

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego — IV edycja (na rok 2018). Wniosek nr P0014.
Liczba głosów: 1 597.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zakończono wykonywanie i odebrano przedmiot zadania. Obiekty zostały oddane do eksploatacji.

Informacja wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.

Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Bożena Adamczyk

Maksymalna wartość projektu w tej kategorii (z uwzględnieniem dzielnicy i możliwości realizacji przez dwa lata):
250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
196 464,38 zł

Wartość po weryfikacji:
250 000,00 zł

Czy ten projekt jest projektem dwuletnim:
Nie

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ edukacja;
⇒ przestrzeń publiczna

Nazwa dzielnicy:
Centrum Południe — dzielnica „duża”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:

 1. Przedszkole nr 9, ul. Matejki 64
 2. Przedszkole nr 12, ul. św. Urbana 2b
 3. Przedszkole nr 23, ul. Ślęczka 9
 4. Szkoła Podstawowa nr 15 im. ks. Jana Dzierżonia, ul. Czołgistów 1
 5. Park im. Tadeusza Kościuszki pomiędzy ul. Wolności a ul. Pawliczka

Informacje uściślające lokalizację:

 1. Niezagospodarowana przestrzeń ogrodu przedszkolnego przy ulicy Matejki 64.
 2. Niezagospodarowana część gruntu dzierżawionego od strony Rzymskokatolickiej Parafii pod wezwaniem św. Anny w Zabrzu, aktualnie plac zabaw dla dzieci (ul. św. Urbana 4)
 3. Niezagospodarowana część ogrodu przedszkolnego przy ulicy Ślęczka 9
 4. Tereny rekreacyjne Szkoły Podstawowej Nr 15 im. księdza Jana Dzierżonia, ul. Czołgistów 1
 5. W jednym z niezadrzewionych miejsc w parku. Najprawdopodobniej najlepsze w tym celu byłyby powierzchnie trawiaste po północnej stronie Domu Harcerza (ul. Wolności 350a).

Numer działek ewidencyjnych:

 1. 1335/55 i 1605/55
 2. 2334/24
 3. 3870/122
 4. 5737/129
 5. 4824/2

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/30/18

Zasięg oddziaływania projektu:

 1. Dzieci z najbliższej okolicy, tj. min. z ulic: Matejki, Struga, Czogały, Jaskółczej uczęszczają wraz z rodzeństwem i rodzicami / prawnymi opiekunkami. Zabawy ruchowe są charakterystyczną formą działalności dzieci w wieku przedszkolnym. Odpowiadają najbardziej ich potrzebom, zainteresowaniom i rozwijają ogólną sprawność fizyczną. Wprowadzają radosny nastrój i dobre samopoczucie oraz dają dziecku możliwość zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu. Zabawy ruchowe są przygotowaniem dziecka do społecznego współdziałania w grupie, kształtują prawidłowe nawyki, dyscyplinę, a także pozytywne cech charakteru.
 2. Dzieci, rodzice, opiekunowie prawni, dziadkowie — ulice św. Urbana, P. Pośpiecha, Broniewskiego, 3-go Maja, Opolska, Sienkiewicza, W. Walewskiego, Reymonta, de Gaulle’a, Buchenwaldczyków, Klonowa. Przede wszystkim dzieci z tej okolicy uczęszczają do Przedszkola nr 12. Zgodnie z potrzebami psychofizycznymi oraz wymogami podstawy programowej muszą i powinny one codziennie spędzać czas na świeżym powietrzu. Wspólna zabawa, integracja z rówieśnikami, rozwój sprawności fizycznej dzięki możliwości korzystania z kreatywnych urządzeń ogólnorozwojowych w ogrodzie przedszkolnym, będzie czynnikiem mobilizującym do podejmowania wybranych przez nich działań.
 3. Dzieci z ulic wokół przedszkola, tj. Ślęczka, Klonowej, Reymonta, Wyczółkowskiego. W wieku dziecięcym aktywność fizyczna jest ważnym czynnikiem determinującym wszechstronny rozwój organizmu i kształtującym prawidłową postawę ciała, przyczynia się do wyrabiania podstawowych cech motorycznych, zwłaszcza zwinności, zręczności, szybkości i siły oraz umożliwia uczenie się wielu umiejętności niezbędnych w dalszym życiu.
 4. Minisiłownia zewnętrzna oraz elementy małej architektury usytuowane na ocienionym terenie zielonym przy SP15 będą uzupełnieniem placu zabaw jako strefa sportu dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów czyli mieszkańców pobliskich osiedli i wielu osób odwiedzających Park Powstańców Śląskich. Uzupełnienie 100 m ogrodzenia pozwoli na pełne wykończenie ogrodzenia szkoły.
 5. Mieszkańcy ul. Pawliczka, Wolności, Końcowej, nowych bloków przy ul. Majnusza, wieżowców przy ul. Monte Cassino, dzieci korzystające z zajęć w Domu Harcerza, mieszkańcy ul. Morawskiego, Wawelskiej, Broniewskiego, św. Floriana. W okolicy mieszka wiele rodzin z dziećmi. O każdej porze dnia w Parku Kościuszki można spotkać rodziców i dziadków spacerujących z dziećmi. Nowoczesne urządzenia zabawowe w okolicy Domu Harcerza z pewnością cieszyłyby się ogromną popularnością zarówno wśród dzieci, jak i ich opiekunów.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):

 1. Około 100 osób dziennie.
 2. Około 100 osób dziennie.
 3. Około 100 osób dziennie.
 4. Około 100 osób dziennie.
 5. Około 100 osób dziennie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Efekt realizacji naszego projektu byłby dostępny dla wszystkich dzieci w przedszkolach i szkole oraz odwiedzających Park im. Tadeusza Kościuszki. Główne przeznaczenie urządzeń zabawowych ukierunkowane jest na grupę wiekową 1 – 18 lat wraz z opiekunami. Realizacja polegałaby na przeprowadzeniu przetargu przez firmę zewnętrzną, a następnie wykonanie przez nią inwestycji w porozumieniu z Urzędem Miasta.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zapewnienie dzieciom ciekawego, czystego i bezpiecznego miejsca do zabawy.
Integracja społeczna dzieci i mieszkańców okolicy.
Wyjście na przeciw zapotrzebowaniu na podobną inwestycję w naszej dzielnicy.
Wspieranie rozwoju dzieci poprzez kreatywną zabawę na świeżym powietrzu.
Ćwiczenia i zabawy na świeżym powietrzu doskonale wpływają na poprawę krążenia krwi, koordynacji ruchowej oraz kondycji fizycznej. Zabawy na urządzeniach kolorowych i bezpiecznych sprzyjają integracji międzypokoleniowej oraz umożliwiają wspólne spędzanie czasu wolnego w bezpiecznym, estetycznym i przyjaznym otoczeniu.

Zobacz wniosek