Zabrze przestrzenią rozwoju

Projekt P0014

19.08.2019

Zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego urządzeniami zabawowymi

Zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego przy Przedszkolu nr 22 urządzeniami zabawowymi na istniejącym trawniku dla dzieci w wieku przedszkolnym, niewymagające budowy stref bezpieczeństwa.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — V edycja (na rok 2019). Wniosek nr P0014.
Liczba głosów: 136.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zakończono i odebrano przedmiot zadania. Obiekt został oddany do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 30 sierpnia 2020 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
140 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
48 700,00 zł

Wartość po weryfikacji:
72 700,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
70 867,70 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja;
⇒ kultura;
⇒ sport

Nazwa dzielnicy:
Osiedle Młodego Górnika — dzielnica „mała”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Gwarecka 15

Informacje uściślające lokalizację:
Teren Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 9

Numer działek ewidencyjnych:
205/16

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/10/19


Zasięg oddziaływania projektu:
Montaż urządzeń zabawowych posłuży społeczności lokalnej, a także dzieciom Przedszkola nr 22.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Z placu zabaw będą korzystały dzieci uczęszczające do przedszkola oraz uczniowie klas I, II, III, a także mieszkańcy ze swoimi dziećmi z tutejszego osiedla i okolic.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Obiekt będzie ogólnodostępny, a korzystanie z niego bezpłatne. Za obiekt będzie odpowiadał Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 9.
Z placu zabaw będą korzystały dzieci zapisane do przedszkola w czasie pobytu w placówce w zależności od potrzeb. W godzinach popołudniowych plac zabaw będzie dostępny dla pozostałych dzieci z osiedla i ich opiekunów.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Wyposażenie ogrodu w urządzenia zabawowe dla małych dzieci przyczyni się do poprawy zagospodarowania przestrzennego Osiedla Młodego Górnika, jak również do jego uatrakcyjnienia jako miejsca zamieszkania poprzez rozwój funkcji społecznych. Realizacja przedmiotowej infrastruktury będzie sprzyjała nawiązywaniu kontaktów społecznych. Realizacja przedmiotowej infrastruktury będzie sprzyjała nawiązywaniu kontaktów społecznych o charakterze komunikacyjnym i rekreacyjnym. Przedmiotowa inwestycja stworzy warunki do życia na wyższym niż dotychczas poziomie ze zmodernizowaną infrastrukturą techniczną. Przyczyni się również do rozwoju fizycznego dzieci oraz korzystnie wpłynie na jakość infrastruktury rekreacyjnej. Od jakości infrastruktury społecznej zależy standard życia mieszkańców osiedla. Projekt przyczyni się także do podniesienie walorów estetycznych Zespołu i jego otoczenia.
Nowy plac zabaw zapewni dzieciom i ich opiekunom bezpieczne i atrakcyjne miejsce do spędzania czasu wolnego. Wpłynie na kreatywność i wyobraźnię dzieci, przyczyni się do propagowania zdrowego trybu życia. Dzieci będą mogły aktywnie spędzać czas wśród rówieśników, zawierać nowe znajomości, uczyć się i bawić.


Treść oceny wniosku:
Zweryfikowany kosztorys przedstawia się następująco (druga liczba to zweryfikowana kwota):
1) Urządzenia zabawowe wraz z montażem 43 200,00 zł 43 200,00 zł
2) Przygotowanie terenu pod plac zabaw -,– zł 20 000,00 zł
3) Nadzór inwestorski 1 500,00 zł 1 500,00 zł
4) Dokumentacja projektowa 4 000,00 zł 8 000,00 zł
Wartość projektu brutto 48 700,00 zł 72 700,00 zł


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów