Projekt P0009

19.08.2019

Budowa miejsc postojowych oraz brukowanie chodników

Projekt zawiera budowę miejsc postojowych przy ul. Banachiewicza oraz brukowanie alejek na placu przy Fresh Market.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — V edycja (na rok 2019). Wniosek nr P0009.
Liczba głosów: 715.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap niezrealizowany
Zakończenie robótetap niezrealizowany
Eksploatacjaetap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
1. ― luty 2020 r. ― Aktualizacja dokumentacji przetargowej. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu na wykonawcę robót.
2. ― marzec 2020 ― Dokonano rozdzielenia i skorygowano kosztorysy inwestorskie. Przygotowano dokumentację do przetargu na brukowanie chodników przy Fresh-Market.
3. ― kwiecień 2020 r. ― Zadanie inwestycyjne jest procedowane w Dziale Zamówień Publicznych Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej.
4. ― czerwiec 2020 r. ― Dokonano wyboru Wykonawcy. Zostanie z nim podpisana umowa, co pozwoli na rozpoczęcie robót.
5. ― lipiec 2020 r. ― Prace rozpoczęto dnia 23 czerwca br. Zakończenie robót – wg umowy – pod koniec września.
6. ― sierpień 2020 r. ― Prace znajdują sie na ukończeniu. Wykonawca będzie zgłaszał wykonanie robót brukarskich na skwerze. Część dotycząca budowy miejsc postojowych: specyfikacja istotnych warunków zamówienia trafia do działu zamówień publicznych w celu ogłoszenia przetargu.
7. ― wrzesień 2020 r. ― Brukowanie chodników na skwerze przy sklepie FreshMarket zostały zakończone i odebrane. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na budowę miejsc postojowych.
8. ― październik 2020 r. ― Dnia 1. października 2020 r. otwarto oferty. Trwa ocena ofert.

Informacja wg stanu na dzień 30 września 2020 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
140 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
140 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
140 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna;
⇒ drogi / komunikacja

Nazwa dzielnicy:
Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Nazwa dzielnicy:
Miejsca postojowe – ul. Banchiewicza,
Brukowanie chodników – plac przy Fresh Markecie

Informacje uściślające lokalizację:
Miejsca postojowe – działka 1333/52 i 1793/52 – zał nr 2
Brukowanie chodników – działka nr 2074/52 i 1303/52 – zał nr 2

Numer działek ewidencyjnych:
Miejsca postojowe – działka 1333/52 i 1793/52 – zał nr 2
Brukowanie chodników – działka nr 2074/52 i 1303/52 – zał nr 2

Wydział / jednostka realizująca:
Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej

Symbol zadania budżetowego:
WI/MZDIII/09/19


Zasięg oddziaływania projektu:
Wszyscy mieszkańcy Osiedla Mikołaja Kopernika w Zabrzu jak również osoby tam przebywające niezależnie od okoliczności.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 5 000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Efekty realizacji projektu dostępne dla wszystkich mieszkańców os. Kopernika jak i innych osób tam przebywających bez jakichkolwiek ograniczeń.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Poprawa sposobu parkowania poprzez zwiększenie ilości miejsc postojowych.
2. Poprawa estetyki dzielnicy poprzez likwidację rozjeżdżonych trawników, na których parkowały auta.
3. Likwidacja trudności w przechodzeniu przez centrum osiedla poprzez likwidację błota zalegającego na ścieżkach.
4. integracja mieszkańców poprzez zachętę do spędzania wolnego czasu w strefie zieleni przy zwiększonej liczbie ławek przy czystych alejkach.
5. Poprawa estetyki na osiedlu poprzez zwiększenie czystych alejek.

Treść oceny wniosku:
Ze względu na rozdrobnienie proponowanych do realizacji miejsc postojowych, a w szczególności samych chodników, może zaistnieć fakt, iż koszty ich wykonania przekroczą w/w kwotę. W takim przypadku proponujemy wykonanie tylko takiego zakresu, który będzie w miarę spójny i na jaki wystarczy środków finansowych.

Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów