Projekt P0007

19.08.2019

Świetlica na błysk ― wymiana konstrukcji podłogi wraz z parkietem w Świetlicy Dzielnicowej Grzybowice

Projekt „Świetlica na błysk” obejmuje modernizację zniszczonego ponad stuletnią eksploatacją parkietu wraz z podkładem w Świetlicy Dzielnicowej Grzybowice przy ul. Badestinusa 60. Dzięki temu świetlica będzie mogła cieszyć przez kolejnych sto lat!

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — V edycja (na rok 2019). Wniosek nr P0007.
Liczba głosów: 209.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zakończono i odebrano przedmiot zadania. Obiekt oddany do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 31 października 2019 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
140 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
71 202,00 zł

Wartość po weryfikacji:
77 702,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
109 965,83 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja;
⇒ kultura

Nazwa dzielnicy:
Grzybowice — dzielnica „mała”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Zabrze, ul. Badestinusa 60

Informacje uściślające lokalizację:
Świetlica mieści się u zbiegu ulic Badestinusa i Hallera, wejście od ulicy Hallera.

Numer działek ewidencyjnych:
818/13

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/06/19


Zasięg oddziaływania projektu:
Zasadniczo projekt oddziaływać będzie na bezpośrednich beneficjentów Świetlicy Dzielnicowej Grzybowice, czyli mieszkańców dzielnicy Grzybowice. Ze świetlicy korzystają regularnie również mieszkańcy ościennych dzielnic, a rzadziej – całego miasta.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 1 200 osób miesięcznie uczestniczy w szeregu zajęć w Świetlicy Dzielnicowej Grzybowice. Sam projekt skierowany jest od każdego mieszkańca dzielnicy oraz osób przybywających do niej.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Świetlica Dzielnicowa Grzybowice jest filią Miejskiego Ośrodka Kultury. Czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 16:00 – 20:00 oraz w przypadku organizacji imprez lub uroczystości w weekendy i we wcześniejszych godzinach w tygodniu.

Świetlica dostępna jest nieodpłatnie dla każdego mieszkańca miasta Zabrze oraz miast ościennych, a w ofercie ma szereg zajęć dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Z sali tanecznej korzystać można również w celu organizacji imprez okolicznościowych czy wydarzeń kulturalnych.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Wymiana konstrukcji podłogi i samego parkietu pozwoli na poszerzenie oferty zająć w świetlicy, bowiem będzie można przeprowadzić na przykład bezpieczne zajęcia taneczne czy gimnastyczne. Aktualna kondycja parkietu niestety niesie za sobą ryzyko doznania urazów stóp czy przypadkowe potknięcia, a całkowicie wyklucza zajęcia gimnastyczne odbywające się na podłodze.

Dodatkowo modernizacja będzie bezpośrednio związana z możliwością lepszego promowania obiektu pod kątem organizacji imprez okolicznościowych czy wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców, a także imprez tanecznych.


Treść oceny wniosku:
Wzrost kwoty po weryfikacji projektu wynika z konieczności uwzględnienia kosztów: nadzoru inwestorskiego (1 500,00 zł) i projektu (5 000,00 zł). Łączny koszt po weryfikacji to 77 702,00 zł.


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów