Projekt P0002

19.08.2019

Tor do pumptrack’u dla rowerzystów, rolkarzy i deskorolkarzy

Projekt obejmuje budowę toru Pumptrack o długości 125 m i powierzchni wykonanej z miękkiego asfaltu wraz z ławkami (trzy sztuki), koszami na śmieci (trzy sztuki) oraz stojakiem rowerowym (jedna sztuka).

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — V edycja (na rok 2019). Wniosek nr P0002.
Liczba głosów: 252.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zakończono i odebrano przedmiot zadania. Obiekt oddany do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 31 października 2019 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
139 600,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
139 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
139 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
150 765,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport;
⇒ zdrowie;
⇒ przestrzeń publiczna

Nazwa dzielnicy:
Makoszowy — dzielnica „mała”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Jana Szymały

Informacje uściślające lokalizację:
za placem zabaw

Numer działek ewidencyjnych:
1656/34

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/08/19


Zasięg oddziaływania projektu:
W związku z brakiem podobnych obiektów w mieście Zabrze, projekt jest skierowany nie tylko dla mieszkańców dzielnicy Makoszowy, a do wszystkich mieszkańców Zabrza. Dodatkowo uczestnicy zajęć w ramach Programu Aktywne Zabrze zmuszeni są do jeżdżenia na zajęcie na tego typu obiekty do miast ościennych, np. do Rudy Śląskiej – budowa totu pozwoli na realizację zajęć w Zabrzu.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Rosnąca popularność tego typu obiektów oraz rosnąca popularność rowerów jako sposobu na spędzanie wolnego czasu, pozwala określić liczbę osób korzystających na poziomie 1000 – 1500 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ogónodostępny obiekt, który jest dostępny cały czas, bez konieczności tworzenia zapisów dla osób chętnych do korzystania z obiektu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
— Wzrost aktywności fizycznej mieszkańców Makoszów i innych dzielnic Zabrza;
— Urozmaicenie infrastruktury sportowej miasta Zabrze;
— Rozbudowa infrastruktury rowerowej miasta;
— Wyrabia on u użytkowników refleks, zmysł równowagi oraz kondycję.


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów