P0097

19.08.2019

Nowy plac zabaw na Zandce

Budowa placu zabaw przy ulicy Lazara

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — VI edycja (na rok 2020). Wniosek nr P0097.
Liczba głosów: 74.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
w realizacji
Rozpoczęcie robótetap niezrealizowany
Zakończenie robótetap niezrealizowany
Eksploatacjaetap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
Ogłoszono przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót. Obecnie trwa weryfikacja złożonych przez Wykonawców ofert.

Informacja wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
150 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
150 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
50 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ sport;
⇒ przestrzeń publiczna

Nazwa dzielnicy:
Zandka — dzielnica „mała”

Nazwa dzielnicy:
Lazara / Tomeczka

Informacje uściślające lokalizację:
Niezagospodarowany teren pomiędzy cmentarzem a ulicą Lazara.

Numer działek ewidencyjnych:
526/2

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/37/20


Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy dzielnicy Zandka.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
300

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Plac zabaw będzie ogólnodostepny dla dzieci i młodzieży.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zbudowanie placu zabaw tam, gdzie nie ma go w najbliższej okolicy.

Treść oceny wniosku:
=> => Treść uwag dołączona do zeskanowanego wniosku.

Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów