P0072

19.08.2019

Plac zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Nr 41

Plac zabaw dla społeczności lokalnej mieszczący się w ogrodzie przedszkolnym nr 41 w Zabrzu Rokitnicy – stworzenie funkcjonalnych i bezpiecznych miejsc zabaw dla dzieci. Projekt przewiduje zakup o montaż urządzeń rekreacyjno-zabawowych.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — VI edycja (na rok 2020). Wniosek nr P0072.
Liczba głosów: 359.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Odebrano przedmiot zadania i przekazano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 30 czerwca 2021 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
88 996,60 zł

Wartość po weryfikacji:
126 496,60 zł

Faktyczny koszt projektu:
115 496,85 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja;
⇒ sport;
⇒ zdrowie

Nazwa dzielnicy:
Rokitnica — dzielnica „duża”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Nyska 21

Informacje uściślające lokalizację:
teren Przedszkola nr 41

Numer działek ewidencyjnych:
działka nr 1241/1

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/32/20


Zasięg oddziaływania projektu:
Dzieci uczęszczające do przedszkola nr 41 oraz ich rodzeństwo i pokrewieństwo (około 200 dzieci dziennie).
Dzieci z dzielnicy Rokitnica, zamieszkujące niedaleko terenu przedszkola (około 30 dzieci dziennie).

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
230 dzieci dziennie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Z placu zabaw będą korzystały dzieci zapisane do placówki, w ciągu całego dnia pobytu w zależności od potrzeb.
W godzinach popołudniowych plac zabaw będzie udostępniony dla pozostałych dzieci z osiedla i ich opiekunów na zasadach określnych w oddzielnym regulaminie.
Proponowani dysponenci: Przedszkole nr 41 w Zabrzu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Wyposażenie placu zabaw w nowe urządzenia uatrakcyjni pobyt dzieci w przedszkolu. Będzie ono służyło rozwojowi aktywności fizycznej, co będzie stanowiło istotny element wpływający na ich ogólny prawidłowy rozwój. Bezpieczny i odpowiednio wyposażony plac zabaw będzie ciekawą propozycją na spędzenie aktywnie czasu, co sprzyja w nawiązywaniu kontaktów i integracji społecznej.


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów