P0060

19.08.2019

Naukowo – sensoryczny park doświadczeń Promyczka

Zorganizowanie "Naukowo-sensorycznego parku doświadczeń Promyczka" przy Przedszkolu nr 14 w Zabrzu umożliwi dzieciom pełniejsze obcowanie z elementami podstaw fizyki, zabawe darami natury, rozwijanie kreatywności i wyobraźni oraz wielozmysłowego poznawania rzeczywistości. Będzie to jednocześnie atrakcyjne i wygodne miejsce zabaw i relaksu dla dzieci. Ponadto, taki park doświadczeń umożliwi nauczycielom Przedszkola nr 14 w zabrzu w sposób niestandardowy i interesujący przez zabawe przekazywac wiedzę z dziedzin przyrody, fizyki, języka polskiego, plastyki na świeżym powietrzu. Projekt polega przede wszystkim na uzupełnieniu o dodatkowe urzadzenia naukowo-sensoryczne, takie jak: ściana do malowania rozwijająca precyzję, małą motorykę , estetykę; eko-kuchnia umożliwiająca zabawę darami natury, koparka do piasku, koło młyńskie pozwalające dzieciom zrozumieć ideę odnawialnych źródwł energii i podstawowych zasad fizyki, głuchy telefon przybliżający dzieciom zjawisko rozchodzenia sie dźwięku, wir wodny dostarczający wiedzy na temat zachodzących w przyrodzie zjawisk fizycznych, koło optyczne pokazujące jak działa zmysł wzroku we współpracy z mózgiem. Ponadto takie urządzenia jak: bocianie gniazdo, wyciąg linowy, równoważnia, drążki do przewrotów dadzą możliwość utrzymania naszych przedszkolaków w dobrej kondycji fizycznej. Teren zostanie uzupełniony o nową nawierzchnię trawistą oraz wiaty przy wykorzystaniu istniejącego charakteru i ukształtowania działki.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — VI edycja (na rok 2020). Wniosek nr P0060.
Liczba głosów: 198.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót w realizacji
Zakończenie robótetap niezrealizowany
Eksploatacjaetap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
Podpisano umowę na realizację robót oraz przekazano Wykonawcy plac budowy. Zakłada się, że roboty zostaną wykonane do połowy czerwca 2021 r.

Informacja wg stanu na 30 kwietnia 2021 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
150 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
145 245,00 zł

Wartość po weryfikacji:
145 245,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ edukacja;
⇒ sport;
⇒ inna kategoria: naukowo-sensoryczna

Nazwa dzielnicy:
Maciejów — dzielnica „mała”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Ks. P. Ściegiennego 1

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:
1409/18

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/31/20


Zasięg oddziaływania projektu:
Naukowo-sensoryczny park doświadczeń promyczka przy przedszkolu nr 14 w Zabrzu będzie dostępny dla wszystkich obecnych i przyszłych przedszkolaków oraz ich rodzeństwa. Każde dziecko od 3 do 7 roku życia, które jest i będzie uczestnikiem placówki będzie mogło korzystać z urządzeń znajdujących się na terenie parku doświadczeń promyczka pod opieką nauczyciela.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacowana liczba osób korzystających z placu zabaw to 95 do 120 dzieci w wieku od 3 do 7 lat na rok szkolny.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Park doświadczeń to miejsce nie tylko ekscytujące i propagujące zdrowy styl życia, ale przy zachowaniu odpowiednich zasad, również zupełnie bezpieczne i dające wiele możliwości do rozwoju i nauki miejsce. Taki park przy przedszkolu nr 14 w Zabrzu umożliwi dzieciom dostęp do otaczającej natury, pozwoli rozwijać wyobraźnię i kreatywność, a także stworzyć bardziej przystępne dla dzieci warunki do poznawania nauki przez zabawę. Park doświadczeń może stać się miejscem organizacji warsztatów, zajęć dydaktycznych lub zawodów sportowych oraz sprzyjać współdziałaniu i integracji dzieci.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Naukowo-sensoryczny park doświadczeń przy przedszkolu to miejsce, w którym przedszkolaki będą miały możliwość eksperymentowania z nauką przy zaangażowaniu różnych zmysłów. Z pewnością taki park pozwoli na pobudzenie wyobraźni i kreatywności dzieci, a także zaspokoi dziecięcą ciekawość otoczającego ich świata.
To miejsce przeznaczone do doświadczania przez zabawę, w którym wykorzystuje się naturalne ukształtowanie terenu, lokalną roślinność co stanowi alternatywę dla miejskiego karajobrazu.
Dzięki zamontowaniu urządzeń sensoryczno-naukowych, sportowych, inwestycji w wiaty oraz nową trawiastą nawierzchnię przedszkole zyska na swojej atrakcyjności. Zamontowanie wiat chroniących przed słońcem oraz innymi warunkami atmosferycznymi pozwoli na prowadzenie zajęć dydaktycznych na powietrzu w różnych warunkach pogodowych. Poprawi się estetyka i wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym oraz praca placówki.
Poprawią się warunki edukacyjne dla przedszkolaków, poprzez stworzenie bezpiecznego miejsca zabawy, nauki, sportu i rekreacji, tym samym wzmacniając integrację przedszkolaków.


Treść oceny wniosku:
Proponowane przez Wnioskodawcę urządzenia do umieszczenia na terenie sensorycznego parku doświadczeń posiadają swoje strefy bezpieczeństwa (każde urządzenie ma strefę bezpieczeństwa podawaną przez producenta urządzenia). Również lokalizacja placów zabaw i odległości od linii rozgraniczających ulicę, linii okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów określona jest w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W związku z czym istnieje możliwość, że nie wszystkie proponowane urządzenia da się ustawić w proponowanym parku doświadczeń. Są to kwestie do ustalenia na etapie projektowania po przejściu projektu do etapu realizacji. Wnioskodawca został o tym fakcie poinformowany dnia 4 września 2019 r. Propozycja w przypadku przejścia projektu do kolejnego etapu – realizacja w sytemie „zaprojektuj i wybuduj”.


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów