P0060

19.08.2019

Naukowo – sensoryczny park doświadczeń Promyczka

Zorganizowanie "Naukowo-sensorycznego parku doświadczeń Promyczka" przy Przedszkolu nr 14 w Zabrzu umożliwi dzieciom pełniejsze obcowanie z elementami podstaw fizyki, zabawe darami natury, rozwijanie kreatywności i wyobraźni oraz wielozmysłowego poznawania rzeczywistości. Będzie to jednocześnie atrakcyjne i wygodne miejsce zabaw i relaksu dla dzieci. Ponadto, taki park doświadczeń umożliwi nauczycielom Przedszkola nr 14 w zabrzu w sposób niestandardowy i interesujący przez zabawe przekazywac wiedzę z dziedzin przyrody, fizyki, języka polskiego, plastyki na świeżym powietrzu. Projekt polega przede wszystkim na uzupełnieniu o dodatkowe urzadzenia naukowo-sensoryczne, takie jak: ściana do malowania rozwijająca precyzję, małą motorykę , estetykę; eko-kuchnia umożliwiająca zabawę darami natury, koparka do piasku, koło młyńskie pozwalające dzieciom zrozumieć ideę odnawialnych źródwł energii i podstawowych zasad fizyki, głuchy telefon przybliżający dzieciom zjawisko rozchodzenia sie dźwięku, wir wodny dostarczający wiedzy na temat zachodzących w przyrodzie zjawisk fizycznych, koło optyczne pokazujące jak działa zmysł wzroku we współpracy z mózgiem. Ponadto takie urządzenia jak: bocianie gniazdo, wyciąg linowy, równoważnia, drążki do przewrotów dadzą możliwość utrzymania naszych przedszkolaków w dobrej kondycji fizycznej. Teren zostanie uzupełniony o nową nawierzchnię trawistą oraz wiaty przy wykorzystaniu istniejącego charakteru i ukształtowania działki.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — VI edycja (na rok 2020). Wniosek nr P0060.
Liczba głosów: 198.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Odebrano przedmiot zadania i przekazano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 30 czerwca 2021 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
150 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
145 245,00 zł

Wartość po weryfikacji:
145 245,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ edukacja;
⇒ sport;
⇒ inna kategoria: naukowo-sensoryczna

Nazwa dzielnicy:
Maciejów — dzielnica „mała”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Ks. P. Ściegiennego 1

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:
1409/18

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/31/20


Zasięg oddziaływania projektu:
Naukowo-sensoryczny park doświadczeń promyczka przy przedszkolu nr 14 w Zabrzu będzie dostępny dla wszystkich obecnych i przyszłych przedszkolaków oraz ich rodzeństwa. Każde dziecko od 3 do 7 roku życia, które jest i będzie uczestnikiem placówki będzie mogło korzystać z urządzeń znajdujących się na terenie parku doświadczeń promyczka pod opieką nauczyciela.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacowana liczba osób korzystających z placu zabaw to 95 do 120 dzieci w wieku od 3 do 7 lat na rok szkolny.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Park doświadczeń to miejsce nie tylko ekscytujące i propagujące zdrowy styl życia, ale przy zachowaniu odpowiednich zasad, również zupełnie bezpieczne i dające wiele możliwości do rozwoju i nauki miejsce. Taki park przy przedszkolu nr 14 w Zabrzu umożliwi dzieciom dostęp do otaczającej natury, pozwoli rozwijać wyobraźnię i kreatywność, a także stworzyć bardziej przystępne dla dzieci warunki do poznawania nauki przez zabawę. Park doświadczeń może stać się miejscem organizacji warsztatów, zajęć dydaktycznych lub zawodów sportowych oraz sprzyjać współdziałaniu i integracji dzieci.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Naukowo-sensoryczny park doświadczeń przy przedszkolu to miejsce, w którym przedszkolaki będą miały możliwość eksperymentowania z nauką przy zaangażowaniu różnych zmysłów. Z pewnością taki park pozwoli na pobudzenie wyobraźni i kreatywności dzieci, a także zaspokoi dziecięcą ciekawość otoczającego ich świata.
To miejsce przeznaczone do doświadczania przez zabawę, w którym wykorzystuje się naturalne ukształtowanie terenu, lokalną roślinność co stanowi alternatywę dla miejskiego karajobrazu.
Dzięki zamontowaniu urządzeń sensoryczno-naukowych, sportowych, inwestycji w wiaty oraz nową trawiastą nawierzchnię przedszkole zyska na swojej atrakcyjności. Zamontowanie wiat chroniących przed słońcem oraz innymi warunkami atmosferycznymi pozwoli na prowadzenie zajęć dydaktycznych na powietrzu w różnych warunkach pogodowych. Poprawi się estetyka i wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym oraz praca placówki.
Poprawią się warunki edukacyjne dla przedszkolaków, poprzez stworzenie bezpiecznego miejsca zabawy, nauki, sportu i rekreacji, tym samym wzmacniając integrację przedszkolaków.


Treść oceny wniosku:
Proponowane przez Wnioskodawcę urządzenia do umieszczenia na terenie sensorycznego parku doświadczeń posiadają swoje strefy bezpieczeństwa (każde urządzenie ma strefę bezpieczeństwa podawaną przez producenta urządzenia). Również lokalizacja placów zabaw i odległości od linii rozgraniczających ulicę, linii okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów określona jest w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W związku z czym istnieje możliwość, że nie wszystkie proponowane urządzenia da się ustawić w proponowanym parku doświadczeń. Są to kwestie do ustalenia na etapie projektowania po przejściu projektu do etapu realizacji. Wnioskodawca został o tym fakcie poinformowany dnia 4 września 2019 r. Propozycja w przypadku przejścia projektu do kolejnego etapu – realizacja w sytemie „zaprojektuj i wybuduj”.


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów