P0056

19.08.2019

Budowa miejsc postojowych na os. Kopernika

Projekt zawiera budowę miejsc postojowych przy ul. Ciołkowskiego (lokalizacja nr 1) oraz przy ul. Banachiewicza (lokalizacja nr 2 i 3). Miejsca postojowe zbudowane będą z kostki brukowej grubości ok. 10 cm na podbudowie z kruszyw grubości ok. 50 cm.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — VI edycja (na rok 2020). Wniosek nr P0056.
Liczba głosów: 359.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Obiekt oddano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na dzień 30 września 2020 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
150 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
150 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
150 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna;
⇒ drogi / komunikacja

Nazwa dzielnicy:
Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Nazwa dzielnicy:
ul. Ciołkowskiego od przychodni do ul. Keplera (lokalizacja nr 2 i 3)

Informacje uściślające lokalizację:
Szczegóły lokalizacji miejsc postojowych zawiera zał. Nr 1 do wniosku

Numer działek ewidencyjnych:
lokalizacja nr 1 – działki nr: 2071/52 oraz 2120/52, lokalizacja nr 3 – działka nr 1788/52, lokalizacja nr 3 – działka nr 1788/52

Wydział / jednostka realizująca:
Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej

Symbol zadania budżetowego:
WI/MZDIII/39/20


Zasięg oddziaływania projektu:
Wszyscy mieszkańcy Osiedla Mikołaja Kopernika w Zabrzu jak również osoby tam przebywające niezależnie od okoliczności.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ok. 5 000 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Efekty realizacji projektu dostępne dla wszystkich mieszkańców os. Kopernika jak i innych osób tam przebywających bez jakichkolwiek ograniczeń.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Poprawa sposobu parkowania poprzez zwiększenie ilości miejsc.
2. Poprawa estetyki dzielnicy poprzez likwidację rozjeżdżonych trawników, na których parkowały auta.

Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów