P0052

19.08.2019

Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną i budowa kortu tenisowego oraz wybrukowanie alejki. Monitoring

Modernizacja istniejącego mini boiska do gry w piłkę nożną i budowa kortu tenisowego na terenie zniszczonego boiska do siatkówki. Wybrukowanie alejki do ulicy Ciołkowskiego do alejski głównej między boiskami wg załącznika 1. Monitoring na istniejącym placu zabaw i siłowni przy ulicy Gagarina.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — VI edycja (na rok 2020). Wniosek nr P0052.
Liczba głosów: 405.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Odebrano przedmiot zadania i przekazano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 30 listopada 2021 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
150 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
150 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
150 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ edukacja;
⇒ sport;
⇒ zdrowie

Nazwa dzielnicy:
Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
W centralnej części osiedla między ulicą Gagarina, Ciołkowskiego a wybrukowana alejką łączącą ilicę Keplera z Gagarina.

Informacje uściślające lokalizację:
Zieleniec od południowej strony Przychodni Zdrowia.

Numer działek ewidencyjnych:
Działka nr 2074/52 na której są bosika, działka nr 2296/52 na której ma być monitoring.

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/29/20


Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt kierowany jest do wszystkich mieszkańców dzielnicy. Teren zachowa dotychczasową funkcję rekreacyjno-sportową. Wybrukowanie alejki zlikwiduje błoto i poprawi bezpieczeństwo osób starszych przemieszczających się do pawilonu handlowego oraz wypoczywających na ławkach. Wpłynie na estetykę terenu. Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną w siatki (piłkochwyty) zwiększy komfort gry dzieci i młodzieży. Przystosowanie terenu o nawierzchni z mączki ceglanej (dawnego boiska do gry w siatkówkę) na kort tenisowy będzie wykorzystywane przez uczniów klas sportowych o profilu – tenis ziemny oraz młodzież. Monitoring terenu wyeliminuje zachowania dewastacyjne i niszczenie zmontowanego sprzętu.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
300 tygodniowo (w zależności od warunków atmosferycznych).

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt ogólnodostepny dla wszystkich mieszkańców dzielncy oraz osób przyjezdnych. Dzielnica nie posiada ośrodka kultury, który prowadziłby popołudniowe zajęcia dla dzieci. Istniejące klasy sportowe o profilu tenis ziemny oraz komercyjne hale „Multisportu” spowodowały wzrost zainteresowania tenisem ziemnym, dlatego w miejscu boiska do gry w siatkówkę proponujemy budowę kortu tenisowego osłoniętego siatkami (piłkochwytami). Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną zabezpieczy poprawi komfort grających.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców w kwestii bezpieczeństwa i komfortu użytkowania boisk przez dzieci i młodzież, a także utwardzenie kolejnego fragmentu ścieżki na zieleńcu w centralnej części osiedla. Zadbany i estetyczny teren zachęci mieszkańców do spacerów w strefie zieleni oraz integracji. Likwidacja błota i wystających kamieni zalegających na ścieżce poprawi estetykę dzielnicy. Monitoring terenu wyeliminuje zachowania dewastacyjne.


Treść oceny wniosku:
Projekt jest niedoszacowany. Brak w nim kosztu przyłącza wody – koniecznego w przypadku kortu z mączki ceglanej. Z uwagi na brak możliwości zwiększenia wartości projektu Wnioskodawca wyraża zgodę na realizację takiego zakresu robót z wniosku jaki zmieści się w kwocie 150 000,00 zł brutto.


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów