P0051

19.08.2019

Remont toalet w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika

Projekt obejmuje remont trzech pionów toalet (5 zbiorowych dla dziewczyn, 5 zbiorowych dla chłopców, 8 pojedynczych kabin z przedsionkiem) w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi polegający na poprawie infrastruktury sanitarnej szkoły. Przystosowanie toalety dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — VI edycja (na rok 2020). Wniosek nr P0051.
Liczba głosów: 1 712.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Odebrano przedmiot zadania i przekazano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 31 marca 2021 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
400 047,00 zł

Wartość po weryfikacji:
499 921,38 zł

Faktyczny koszt projektu:
591 499,10 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja;
⇒ zdrowie

Nazwa dzielnicy:
Projekt ogólnomiejski

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Zabrze, ul. Gagarina 2

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/28/20


Zasięg oddziaływania projektu:
Bezpośrednio obszar oddziaływania obejmie mieszkańców dzielnicy ze względu na uczęszczające dzieci oraz ich rodziców. Jednak adresatami projektu są również obywatele miasta Zabrze ze względu na istniejące klasy o profilu sportowym i klasy integracyjne. W szkole są organizowane: festyny, turnieje sportowe, miejskie konkursy wiedzy oraz spotkania integracyjne. Na terenie placówki odbywają się wszystkie spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, gdyż dzielnica nie posiada innego budynku użyteczności publicznej.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1 000 osób tygodniowo.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Liczbę osób korzystających z toalet oszacowano na podstawie liczby uczniów oraz osób uczęszczających na zajęcia popołudniowe. Do liczby należy doliczyć rodziców dzieci spotykających się na turniejach i imprezach oraz osoby przyjeżdżające na zajęcia pozaszkolne. Ponadto na terenie szkoły odbywają się zajęcia dla mieszkańców miasta.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Stan techniczny instalacji wodno-kanalizacyjnej pionów sanitarnych szkoły ze względu na swój wiek jest bardzo zły i wymaga ciągłych napraw. Dużym utrudnieniem dla uczniów oraz osób biorących udział w imprezach organizowanych w szkole są awarie toalet. Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz nowe wyposażenie łazienek w sposób podstawowy poprawi komfort osób korzystających z placówki oraz wpłynie na higienę i estetykę części sanitarnej szkoły. Warto również wpomnieć o istotnym walorze edukacyjny,m.


Treść oceny wniosku:
=> => Zaktualizowany kosztorys znajduje się w pliku z zeskanowanym wnioskiem.


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów