Zabrze przestrzenią rozwoju

P0039

19.08.2019

Ekologiczne światło na ogrodzie. Budowa lamp solarnych na terenach zielonych.

Budowa lamp solarnych na alejach spacerowych ROD Webera, ROD Irys, ROD Nasza Palma.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — VI edycja (na rok 2020). Wniosek nr P0039.
Liczba głosów: 902.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie zostało wykonane.
Informacja wg stanu na 31 grudnia 2020 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
300 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
300 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
299 555,60 zł

Kategoria projektu:
⇒ ochrona środowiska;
⇒ zieleń miejska;
⇒ drogi / komunikacja;
⇒ inna kategoria: bezpieczeństwo

Nazwa dzielnicy:
Centrum Południe — dzielnica „duża”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Webera 28, 29, Opawska 70

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:
1771/46, 1787/46, 1767/46

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Infrastruktury Komunalnej

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK/25/20


Zasięg oddziaływania projektu:
Działkowcy i mieszkańcy dzielnicy Centrum Południe oraz z innych dzielnic miasta Zabrze.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ponad 3 500 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Zwiększenie bezpieczeństwa w nocy, a także umożliwienie wieczornych spacerów na terenie ogródków, które spełniają rolę terenów zielonych.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Wybudowanie:
― 14 lamp typu Bocian i 1 szt. typu Bartek dla ROD Webera na alejach ogrodowych,
― 14 lamp Bocian i 1 szt. typu Bartek dla ROD Irys na alejach ogrodowych,
― 14 lamp Bocian i 1 szt. typu Bartek dla ROD Nasza Palma na alejach ogrodowych.


Treść oceny wniosku:
Zmianie we wniosku uległ szacunkowy kosztorys (bez zmiany kosztu łącznego), który po aktualizacji przedstawia się następująco:
Wykonanie projektu wraz z mapami: 35 091,85zł,
Wykonanie, dostawa i montaż lamp typu Bocian 264 908,15 zł.
Wycena została dokonana na podstawie informacji potencjalnego wykonawcy w formule „zaprojektuj i wybuduj”.


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów