P0030

19.08.2019

Modernizacja Centrum Kultury i Rozrywki na Zaborzu Południe

Dalszy remont i modernizacja obiektu rekreacyjnego znajdującego się na działce, która została pozyskana przez Miasto Zabrze od FORTUM S.A.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — VI edycja (na rok 2020). Wniosek nr P0030.
Liczba głosów: 61.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie realizowane w ramach Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego (nr WI/ZM/38/20 ZBP 2020) pn. Modernizacja Centrum Kultury i Rozrywki na Zaborzu-Południe przy ul. Jodłowej w Zabrzu, zostało wykonane i zakończone w dniu 28.10.2020 r.
W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane związane z budową drewnianego domku o charakterze gospodarczym (na płycie fundamentowej wraz z izolacją), który będzie stanowił zaplecze dla przygotowywanych i organizowanych przez Radę Dzielnicy Zaborze-Południe spotkań społeczności lokalnej podczas różnych imprez (imprezy plenerowe, festyny rodzinne, spotkania integracyjne itp.).

Informacja wg stanu na dzień 30 listopada 2020 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
150 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
60 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
60 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ kultura;
⇒ przestrzeń publiczna

Nazwa dzielnicy:
Zaborze Południe — dzielnica „mała”

Nazwa dzielnicy:
Pobliże skrzyżowania ulic Jodłowej i Norberta Barlickiego

Informacje uściślające lokalizację:
Pobliże strzelnicy sportowej przy os. Jodłowa

Numer działek ewidencyjnych:
3250/36

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Zarządzania Mieniem

Symbol zadania budżetowego:
WI/ZM/38/20


Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg oddziaływania projektu to cała dzielnica Zaborze – Południe oraz mieszkańcy dzielnic ościennych.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowa ilość korzystających z projektu po jego realizacji to rotacyjnie ok. 500 osób w czasie spotkań integracyjnych, festynów rodzinnych, organizacji dnia dziecka, imprez plenerowych itp.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dysponentem realizacji efektów projektu będzie Wydział Zarządzania Nieruchomościami Miasta Zabrze. Wszystkimi pracami związanymi z utrzymaniem czystości, porządku w dalszym (ciągu) zajmować się będzie Rada Dzielnicy Zaborze Południe. Obiekt jest to miejsce spotkań lokalnej społeczności podczas różnych imprez organizowanych przez Radę Dzielnicy Zaborze Południe przez cały rok.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Jest to jedyne miejsce na Zaborzu-Południe, na którym można zorganizować imprezę plenerową, festyn rodzinny, kartoflisko, itp.
Propagowanie spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. Tworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji dla całych rodzin.
Miejsce spotkań całych rodzin i integracja lokalnej społeczności.

Treść oceny wniosku:
Wnioskodawca uszczegółowił pozycje kosztorysu:
1) Budowa drewnianego domku o charakterze gospodarczym:
Chodzi o domek letniskowy nie ocieplony o powierzchni 22,54 m² o oznaczeniu wg przedstawionej oferty producenta PPD 24/3. Na ten koszt składają się następujące pozycje: domek – 18 380 zł, montaż – 4 500 zł, rynny – 1 190 zł, taras – 2 880 zł, okiennice – 730 zł, co daje razem kwotę netto: 27 680 zł i brutto: 34 046 zł. W budżecie założono dla tej pozycji 45 tys. zł czyli jeszcze prawie 11 tys. zostaje na ewentualną zmianę cen. Jednak gdyby ceny wzrosły bardzo drastycznie, autor proponuje wybrać inną wersję domku, która zmieści się w zakładanym budżecie.
2) Inne koszty są to ewentualnie koszty związane np.: z montażem krat w oknach, dodatkowym zabezpieczeniem drzwi itp.

Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów