P0029

19.08.2019

Miejsce zabaw przy ulicy Lompy

Plac zabaw jako bezpieczne miejsce dla dzieci zamieszkałych przy ulicy Lompy i ulicach pobocznych. Miejsce wypoczynku i relaksu dla rodziców opiekujących się dziećmi. Miejsce spotkań młodzieży przy wspólnych grach i zabawach.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — VI edycja (na rok 2020). Wniosek nr P0029.
Liczba głosów: 73.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
w realizacji
Rozpoczęcie robótetap niezrealizowany
Zakończenie robótetap niezrealizowany
Eksploatacjaetap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
W ramach przetargu nieograniczonego został wyłoniony Wykonawca robót, z którym została podpisana umowa na realizację zadania oraz przekazano plac budowy. Planowany termin zakończenia robót ustalono na 31.05.2021 r.

Informacja wg stanu na 30 kwietnia 2021 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
150 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
150 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
150 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ sport;
⇒ zdrowie

Nazwa dzielnicy:
Zaborze Południe — dzielnica „mała”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Okolica skrzyżowania ulic Lompy i Górniczej

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:
1613/35

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/24/20


Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg oddziaływania projektu to cała dzielnica Zaborze – Południe.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowa ilość korzystających z projektu po jego realizacji to rotacyjnie ok. 150 – 200 osób na dzień.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Działka na której ma powstać „Miejsce Zabaw” jest działką ogólnodostepną usytuowaną przy głównej ulicy Lompy. Lokalizacja jest w miejscu gdzie występuje największa liczba zamieszkałych domostw. Dysponentem efektów realizacji projektu będzie administrator budynków przy ulicy Lompy czyli Wydział Zarządzania Nieruchomościami Miasta Zabrze.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Spędzanie czasu na zabawach przez dzieci i młodzież w miejscach bezpiecznych i do tego stworzonych. Propagowanie spędzania czasu wolnego (na) świeżym powietrzu. Tworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji dla całych rodzin.


Treść oceny wniosku:
=> => Zaktualizowany kosztorys znajduje się w pliku z zeskanowanym wnioskiem.


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów