P0028

19.08.2019

Kompleks rekreacyjno – sportowy przy ul. Gwareckiej w Zabrzu

Ogrodzony plac zabaw z elementami siłowni „pod chmurką” przy ul. Gwareckiej w Zabrzu.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — VI edycja (na rok 2020). Wniosek nr P0028.
Liczba głosów: 61.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Odebrano przedmiot zadania i przekazano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 30 września 2021 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
150 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
150 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
150 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ edukacja;
⇒ sport;
⇒ zdrowie

Nazwa dzielnicy:
Osiedle Młodego Górnika — dzielnica „mała”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Gwarecka

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:
101/17

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/23/20


Zasięg oddziaływania projektu:
Montaż posłuży społeczności lokalnej (mieszkańcom ul. Gwareckiej) oraz innym osobom korzystającym. Jest to inwestycja na kilkadziesiąt lat, która korzystnie wpłynie na wiele pokoleń teraz jak i w przyszłości.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ok. 200 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Obiekt będzie ogólnodostępny.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
― edukacja poprzez zabawę,
― poprawa aktywności fizycznej ― lepszy stan zdrowie i poprawa układu krążenia,
― integracja społeczna,
― siłownia znajdująca się obok placu zabaw ma zachęcić rodziców do ruchu ― kiedy dzieci pochłonięte będą zabawą, dorośli zamiast siedzieć na ławce, mogą zadbać o sylwetkę,
― więcej czasu spędzanego na świeżym powietrzu ― lepiej dotleniony organizm.


Treść oceny wniosku:
Na spotkaniu spisano notatkę, w której wnioskodawca zobowiązuje się dostarczyć ziemię do rozplantowania.


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów