P0021

19.08.2019

Dokończmy świetlicę! ― wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w sali głównej Świetlicy Dzielnicowej Grzybowice

Projekt ma na celu dostosowanie Sali głównej świetlicy do celów kulturalnych i edukacyjnych. Zakłada się wymianę okien i drzwi na głównej Sali ośrodka kultury na rozwiązania, które poprawią estetykę, bezpieczeństwo i termikę obiektu.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — VI edycja (na rok 2020). Wniosek nr P0021.
Liczba głosów: 146.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zakończono i odebrano przedmiot zadania. Obiekt przekazano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
150 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
19 551,91 zł

Wartość po weryfikacji:
30 221,40 zł

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ edukacja;
⇒ kultura;
⇒ ochrona środowiska

Nazwa dzielnicy:
Grzybowice — dzielnica „mała”

Nazwa dzielnicy:
Badestinusa 60

Informacje uściślające lokalizację:
Obiekt Świetlicy Dzielnicowej Grzybowice

Numer działek ewidencyjnych:
818/13

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/21/20


Zasięg oddziaływania projektu:
Zasadniczo projekt oddziaływać będzie na bezpośrednich beneficjentów Świetlicy Dzielnicowej Grzybowice, czyli mieszkańców dzielnicy Grzybowice. Ze świetlicy korzystają regularnie również mieszkańcy ościennych dzielnic, a rzadziej – całego miasta.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ok. 1000 osób miesięcznie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Świetlica Dzielnicowa Grzybowice jest filią Miejskiego Ośrodka Kultury. Czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 16:00 – 20:00 oraz w przypadku organizacji imprez lub uroczystości w weekendy i we wcześniejszych godzinach w tygodniu.
Świetlica dostępna jest nieodpłatnie dla każdego mieszkańca miasta Zabrze oraz miast ościennych, a w ofercie ma szereg zajęć dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Z sali tanecznej korzystać można również w celu organizacji imprez okolicznościowych czy wydarzeń kulturalnych.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Wymiana okien oraz drzwi w Świetlicy Dzielnicowej Grzybowice poprawi estetykę obiektu, jego bezpieczeństwo, a także znacznie poprawi komfort termiczny w Sali głównej. Dotychczasowe rozwiązania w głównej mierze to konstrukcje z drewna, które z biegiem lat i zużycia nie spełniają już nawet podstawowych celów – okna są nieszczelne, a ciepło w zimowych miesiącach znacznie ucieka z obiektu. Drzwi ewakuacyjne również stanowią niebezpieczeństwo, wszak ich drewniana konstrukacja mimo szeregu zabiegów konserwacyjnych spróchniała i nie stanowi stosownego zabezpieczenia. Drzwi główne również są wyjątkowo zużyte i występują problemy z ich używaniem, a także stanowią niebezpieczeństwo dla korzystających.
Prace opisywane w projekcie pozwolą na poprawę bezpieczeństwa zajęć w obiekcie, bezpieczeństwa samego obiektu i poprawę komfortu termicznego – zimą zahamują uciekanie ciepłego powietrza i wychładzanie obiektu, a latem – na skuteczne przewietrzania obiektu, wszak część obecnych okien nie nadaje się nawet do bezpiecznego otwierania.
Dodatkowo modernizacja będzie bezpośrednio związana z możliwością lepszego promowania obiektu pod kątem organizacji imprez okolicznościowych czy wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców, a także imprez tanecznych.

Treść oceny wniosku:
=> => Zaktualizowany kosztorys znajduje się w pliku z zeskanowanym wnioskiem.

Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów