P0018

19.08.2019

Strefa wypoczynku w CIOK

Projekt obejmuje wykonanie placu wypoczynkowego, którego centrum będzie stanowiło oczko wodne.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — VI edycja (na rok 2020). Wniosek nr P0018.
Liczba głosów: 214.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót w realizacji
Zakończenie robótetap niezrealizowany
Eksploatacjaetap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
Wybrano wykonawcę w ramach nieograniczonego przetargu, z którym podpisano umowę na realizację oraz przekazano plac budowy. Planowany termin zakończenia robót przypada na 31.05.2021 r.

Informacja wg stanu na 30 kwietnia 2021 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
127 556,00 zł

Wartość po weryfikacji:
127 556,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ zieleń miejska;
⇒ przestrzeń publiczna

Nazwa dzielnicy:
Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego — dzielnica „duża”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Marii Skłodowskiej-Curie

Informacje uściślające lokalizację:
Obok placu zabaw i siłowni przy Przedszkolu nr 48.

Numer działek ewidencyjnych:
1559101

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/49/20


Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy osiedla T. Kotarbińskiego korzystający z Centrum Integracji Osiedla Kotarbińskiego.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 5000 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt zakończy rozbudowę Centrum Integracji Osiedla Kotarbińskiego, poprzez wykonanie „małej architektury” w wydzielonej części otoczonej zielenią.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Projekt ma za zadanie stworzenie miejsca wypoczynkowego dla osób starszych i rodziców, których dzieci korzystają z pobliskiego placu zabaw.


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów