Zabrze przestrzenią rozwoju

P0017

19.08.2019

Budowa miejsc postojowych na ulicy Franciszkańskiej. Etap I

Budowa miejsc postojowych oraz chodników przy blokach na ul. Franciszkańskiej 24 i 32. Jest to pierwszy etap inwestycji, w wyniku której powstanie około 18 nowych miejsc postojowych.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — VI edycja (na rok 2020). Wniosek nr P0017.
Liczba głosów: 240.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Odbiór odbył się pod koniec września 2020 r. Obiekt został oddany do eksploatacji. Powstałe miejsca postojowe są użytkowane.

Informacja wg stanu na dzień 30 listopada 2020 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
172 200,00 zł

Wartość po weryfikacji:
172 200,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna;
⇒ drogi / komunikacja

Nazwa dzielnicy:
Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego — dzielnica „duża”

Nazwa dzielnicy:
przy blokach na ul. Franciszkańskiej 24 i 32

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:
1908272

Wydział / jednostka realizująca:
Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej

Symbol zadania budżetowego:
WI/MZDIII/19/20


Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt będzie oddziaływał na mieszkańców Dzielnicy Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców ul. Franciszkańskiej 24, 26 i 32 oraz ul. Kotarbińskiego 2-4.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 1000 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Na osiedlu brakuje miejsc postojowych. Powstałe miejsca postojowe będą ogólnodostępne. Kierowcy parkują na pobliskich trawnikach niszcząc zieleń miejską. Wybudowanie miejsc postojowych uporządkuje parkowanie i poprawi estetykę osiedla. Z uwagi na ogranicznone środki finansowe dopuszczam etapizację przedsięwzięcia.
Wnioskuję aby w pierwszym etapie wybudować około 18 miejsc postojowych i odcinków chodników w oparciu o kosztorys i dokumentację wykonaną w ramach V edycji Budżetu Partycypacyjnego na 2019 r. (projekt P0033, Budowa miejsc postojowych na Osiedlu T. Kotarbińskiego). Na dołączonej mapce zostały one zaznaczone niebieską grubą linią. Z uwagi na wysokie koszty budowy, wnioskowane miejsca postojowe nie mogły być zrealizowane w ramach poprzedniej edycji budżetu partycypacyjnego. Ze względu na fakt, że wykonano już projekt i kosztorys inwestorski, wnioskuję o wykorzystanie ich do realizacji bieżącego projektu.
Miejsca postojowe i fragmenty chodników zaznaczone na mapce czarną grubą przerywaną linią wykonane zostaną w miarę dostępności środków lub w następnej edycji budżetu partycypacyjnego (jako drugi etap inwestycji).

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zwiększenie (ilości) miejsc postojowych na osiedlu. Poprawa jakości życia mieszkańców.

Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów