P0004

19.08.2019

Bezpieczne Zabrze ― zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego

Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA (używany). Ma zastąpić Mercedesa GBA, który jest już bardzo wysłużony – rocznik 1966. Wpływa to na bezpieczeństwo ratowników niosących pomoc i użytkowników dróg. Projekt będzie służył całemu społeczeństwu miasta Zabrze, a to przez umożliwienie niesienia pomocy podczas akcji ratowniczo – gaśniczych i miejscowych zagrożeń.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — VI edycja (na rok 2020). Wniosek nr P0004.
Liczba głosów: 520.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap niezrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap niezrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
w realizacji
Rozpoczęcie robótetap niezrealizowany
Zakończenie robótetap niezrealizowany
Eksploatacjaetap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
Został ogłoszony przetarg. Termin składania ofert ustalono na 8 grudnia 2020 r. Zadanie powinno zostać zakończone do końca roku 2020.

Informacja wg stanu na dzień 30 listopada 2020 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
150 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
150 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
150 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ ochrona środowiska;
⇒ zdrowie;
⇒ pomoc społeczna

Nazwa dzielnicy:
Makoszowy — dzielnica „mała”

Nazwa dzielnicy:
Daleka 1, 41-811 Zabrze

Informacje uściślające lokalizację:
Ochotnicza Straż Pożarna Makoszowy

Numer działek ewidencyjnych:

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Symbol zadania budżetowego:
WI/ZKOL/16/20


Zasięg oddziaływania projektu:
Całe miasto Zabrze.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
ok. 170 000.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Pojazd będzie służył społeczeństwu i miastu 24h na dobę niosąc pomoc. Usprawni to system ratowniczo-gaśniczy według ustawy o ratownictwie.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Wymiana na nowszy, lepsza skuteczność działań ratowniczo-gaśniczych i usuwanie skutków miejscowych zagrożeń.

Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów