P0004

19.08.2019

Bezpieczne Zabrze ― zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego

Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA (używany). Ma zastąpić Mercedesa GBA, który jest już bardzo wysłużony – rocznik 1966. Wpływa to na bezpieczeństwo ratowników niosących pomoc i użytkowników dróg. Projekt będzie służył całemu społeczeństwu miasta Zabrze, a to przez umożliwienie niesienia pomocy podczas akcji ratowniczo – gaśniczych i miejscowych zagrożeń.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — VI edycja (na rok 2020). Wniosek nr P0004.
Liczba głosów: 520.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, pozyskano dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Makoszowy w wysokości 600 tys. zł. Środki z przedmiotowego projektu (oraz z zadania budżetowego WI/ZKOL/118/20 ZAKUP WOZU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP MAKOSZOWY z wartością wydatków 50.000 zł) wykorzystano jako wkład własny, który wyniósł ogółem 200.000 zł.
Więcej na ten temat: https://miastozabrze.pl/2021/03/15/nowy-woz-dla-osp-makoszowy/

Informacja wg stanu na 31 grudnia 2020 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
150 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
150 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
150 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
150 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ ochrona środowiska;
⇒ zdrowie;
⇒ pomoc społeczna

Nazwa dzielnicy:
Makoszowy — dzielnica „mała”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Daleka 1, 41-811 Zabrze

Informacje uściślające lokalizację:
Ochotnicza Straż Pożarna Makoszowy

Numer działek ewidencyjnych:

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Symbol zadania budżetowego:
WI/ZKOL/16/20


Zasięg oddziaływania projektu:
Całe miasto Zabrze.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
ok. 170 000.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Pojazd będzie służył społeczeństwu i miastu 24h na dobę niosąc pomoc. Usprawni to system ratowniczo-gaśniczy według ustawy o ratownictwie.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Wymiana na nowszy, lepsza skuteczność działań ratowniczo-gaśniczych i usuwanie skutków miejscowych zagrożeń.


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów