P0001

19.08.2019

Modernizacja parku w Mikulczycach i oświetlenie boiska

Oświetlenie głównej alejki parkowej wraz z siłownią i placem zabaw. Wytyczenie nowych alejek. Montaż stołu do ping-ponga i elementów małej architektury. Oświetlenie boiska sportowego.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — VI edycja (na rok 2020). Wniosek nr P0001.
Liczba głosów: 302.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót w realizacji
Zakończenie robótetap niezrealizowany
Eksploatacjaetap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
Termin zakończenia robót zostanie przedłużony do 30.04.2022 r. z powodu wykrytych w czasie prowadzenia robót wykopalisk archeologicznych i prowadzonych ekshumacji.

Informacja wg stanu na 31 grudnia 2021 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
250 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
250 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ kultura;
⇒ sport;
⇒ przestrzeń publiczna

Nazwa dzielnicy:
Mikulczyce — dzielnica „duża”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Gabrieli Zapolskiej

Informacje uściślające lokalizację:
Park w centralnej części osiedla.

Numer działek ewidencyjnych:
Działki nr 3970/38 oraz 3868/38

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/48/20


Zasięg oddziaływania projektu:
Celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie terenu parku oraz uzupełnienie przestrzerni publicznej, aby była przystępna i atrakcyjna dla mieszkańców. Stół do ping-ponga byłby wykorzytstywany przez dzieci, młodzież a także dorosłych. Nowe alejki usprawnią poruszanie się po parku. Oświetlenie i dopowiednie umiejscowienie lamp pozwoli na korzsytanie ze wszystkich atrakcji i urządzeń również po zmroku. Realizaując powyższe inwestycje przyczynimy się do stworzenia miejsca, które będzie doskonałą alternatywą do spędzania wonego czasu.
Na oświetlenie boiska i elementy małej architektury posiadamy gotowy projekt zrealizowany w ramach wniosku P0027 w IV edycji Budżetu Partycypacyjnego.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Dzieci, młodzież i dorośli zamieszkujący dzielnicę. W zależności od pogody ok. 80 – 100 osób dziennie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dysponentem obiektu proponujemy miasto Zabrze, które jest właścicielem terenu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem projektu jest odnowienie i urozmaicenie przestrzeni publicznej w osiedlowym parku przy ul. Gabrieli Zapolskiej. Oświetlenie poprawi bezpieczeństwo nocą, 5 lamp zlokalizowanych przy głównej alejce ustawionych tak, by swoim zasięgiem objęły plac zabaw i siłownię. Stół do ping-ponga dla zwiększenia atrakcyjności tego terenu dla mieszkańców. Nowe ławki, kosze na śmieci i stojak dla rowerów rozmieszczone wzdłuż alejek. Jeżeli pozwoli na to budżet to również zostanie poddany renowacji pomnik (grób) górników tragicznie zmarłych w katastrofie w kopalni Abwehr, zakres robót powinien obejmować oczyszczenie, zabezpieczenie przed pochylaniem się i odnowienie napisów, ewentualnie ogrodzenie.
W ramach wniosku zostałyby też wykonane prace na nowo powstającym boisku piłkarskim w parku, których z racji przekroczenia kosztorysu nie udało się zrealizować w 1 etapie inwestycji, tj. oświetlenie.


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów