Zabrze przestrzenią rozwoju

Projekt P0084

17.08.2019

Pomóżmy dzieciom zrozumieć świat – wyposażenie Sali do terapii Integracji Sensorycznej (SI)

Celem projektu jest pozyskanie środków na wyposażenie sali do terapii Integracji Sensorycznej w SPZOZ Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego — III edycja (na rok 2017). Wniosek nr P0084.
Liczba głosów: 581.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie zostało zrealizowane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w ramach umowy z Miastem Zabrze. Sala do terapii Integracji Sensorycznej została otwarta dnia 4 grudnia 2017 r.

Informacja według stanu na dzień 04.12.2017 r.

Zobacz informację na temat projektu w dziale Aktualności

Zdjęcie sali SI
Zdjęcie przecięcia wstęgi podczas uroczystego otwarcia

Wartość projektu wg wniosku:
49 999,35 zł

Wartość po weryfikacji:
49 999,35 zł

Faktyczny koszt projektu:
49 442,11 zł

Kategoria projektu:
zdrowie

Nazwa dzielnicy:
Centrum Południe – dzielnica „duża”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. 3 maja 10; 41-800 Zabrze

Informacje uściślające lokalizację:
764/82

Numer działek ewidencyjnych:

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

Symbol zadania budżetowego:
WI/ZPS/16/17

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg oddziaływania projektu to całe miasto Zabrze ale również pozostałe miasta województwa śląskiego.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Do Ośrodka na chwilę obecną zgłasza się bardzo duża ilość pacjentów. Po realizacji projektu wzrośnie efektywność działania Ośrodka i podniesie się jakość usług zdrowotnych, ponieważ będzie możliwość prowadzenia terapii SI przy użyciu sprzętów wysokiej jakości. Można założyć, że szacunkowa ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji wzrośnie do ok. 300 rocznie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Po realizacji projektu jego efekty będą dostępne dla wszystkich zgłaszających się pacjentów z Zabrza, u których wskazane jest zastosowanie terapii SI. Projekt pomoże dzieciom uzyskać prawidłową odpowiedź adaptacyjną oraz integrację społeczną. Z efektów realizacji projektu korzystać będą mogły również dzieci z okolicznych miast a nawet całego województwa śląskiego, przy czym pacjenci z Zabrza będą przyjmowani na dotychczasowych zasadach, czyli w pierwszej kolejności.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Najważniejszy cel: poprawa stanu zdrowia dzieci poprzez umożliwienie korzystania z deficytowej usługi zdrowotnej, jaką jest terapia SI. Pozostałe cele to:
a) wspomaganie ogólnego rozwoju dzieci;
b) kompensowanie zaburzeń rozwojowych dzieci;
c) pomoc rodzicom w zrozumieniu dzieci z zaburzeniami SI.

Zobacz wniosek