Zabrze przestrzenią rozwoju

Projekt P0076

17.08.2019

Lodowisko, rolkowisko, muszla koncertowa – Zabrzańskie Centrum Kultury i Sportu przy basenie „Aquarius Kopernik” na os. Mikołaja Kopernika w Zabrzu, numer działki 1429/1

Rewitalizacja terenu położonego przy działce nr 1429/1 w niezagospodarowanej części Parku Jana Pawła II ma na celu przygotowanie w/w działki dla celów użyteczności publicznej mieszkańców Zabrza (…)

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego — III edycja (na rok 2017). Wniosek nr P0076.
Liczba głosów: 2 018.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Roboty zostały zakończone. Dokonano odbioru końcowego robót. Powstały obiekt oddano do użytkowania.
Informacja według stanu na dzień 22.01.2018 r.

Wartość projektu wg wniosku:
490 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
500 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
499 001,60 zł

Kategoria projektu:
edukacja; kultura; sport

Nazwa dzielnicy:
Osiedle Mikołaja Kopernika – dzielnica „mała”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Okolica skrzyżowania Al. W. Korfantego z Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego

Informacje uściślające lokalizację:
Niezagospodarowana część Parku Jana Pawła II, działka nr 1429/1

Numer działek ewidencyjnych:

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/19/17

Zasięg oddziaływania projektu:
Miasto Zabrze, województwo, kraj. Dotyczy to miejsca w którym odbył się 2 lata temu koncert TVP 2 i Radia zet. Brak utwardzenia terenu oraz wcześniejsze deszcze spowodowały, że topiliśmy się wówczas w błocie.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Wszyscy mieszkańcy Zabrza i okolicy. Podczas imprez organizowanych przez TVP, Radio Zet, Radio Eska było ok. 130 000 osób. Dwa lata temu tj. w 2014r było wówczas ok.50 000 osób pomimo, że pogoda nie dopisała.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
I Częściowy drenaż działki 1429/1.
II Utwardzenie terenu oraz wyłożenie płytami rozmiarach 0,8mx0,8m powierzchni ok.2000m kw. [40×50]
III Wraz z powodzeniem inwestycji w następnych latach można wybudować muszlę koncertową podobną jak w parku Franciszka Kachla w Bytomiu przy Urzędzie Miejskim.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Projekt przewiduje przygotowanie terenu pod imprezy masowe. Teren ten jest jednym z nielicznych miejsc dogodnych do tego typu imprez pod względem komunikacji, lokalizacji (blisko centrum) i przestrzennym. Mój projekt przewiduje zdrenowanie[część jest już zdrenowana] i utwardzenie terenu tak aby w przyszłości zbudować muszlę koncertową do celów imprez masowych czy kameralnych organizowanych nie tylko przez miasto Zabrze, szkoły, Rady Dzielnicy czy Parafię.W sezonie letnim teren utwardzony może służyć rolkowiczom a zimową porą można stworzyć lodowisko na świeżym powietrzu. Gdyby w przyszłości organizatorzy chcieli postawić swoją scenę to można to zrobić na utwardzonym terenie. Byłoby to bardzo dobrą promocją dla naszego miasta.

Zobacz wniosek