Projekt P0074

17.08.2019

Osiedle Kopernika – oświetlenie i wybrukowanie ścieżek oraz uzupełnienie ławek i koszy na śmieci na placu przy pawilonie

Oświetlenie i wybrukowanie ścieżek oraz uzupełnienie ławek i koszy na śmieci na centralnym placu Osiedla Mikołaja Kopernika. Jest to najpowszechniejsze miejsce spędzania wolnego czasu przez mieszkańców (…)

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego — III edycja (na rok 2017). Wniosek nr P0074.
Liczba głosów: 1 164.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Inwestycja została wykonana i przekazna do użytkowania.
Informacja według stanu na dzień 22 stycznia 2018 r.

Wartość projektu wg wniosku:
184 740,00 zł

Wartość po weryfikacji:
242 240,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
209 575,79 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna

Nazwa dzielnicy:
Osiedle Mikołaja Kopernika – dzielnica „mała”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Skwer pomiędzy ulicami: Banachiewicza, Gagarina, Ciołkowskiego i Keplera

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:
2074/52, 2072/52, 1438/52

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Infrastruktury Komunalnej

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK/20/17

Zasięg oddziaływania projektu:
Teren dzielnicy Zabrza Osiedle Mikołaja Kopernika

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Wniosek kierowany jest z myślą o wszystkich mieszkańcach Osiedla Mikołaja Kopernika w Zabrzu jak również osób tam przebywających niezależnie od okoliczności.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Wniosek zrealizowany będzie na centralnym placu Osiedla Mikołaja Kopernika. Dostępny będzie dla wszystkich mieszkańców osiedla jak i osób tam przebywających.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu przebywania w obrębie zieleńca poprzez jego oświetlenie.
2. Likwidacja trudności w przechodzeniu przez centrum osiedla poprzez likwidację błota zalegającego na ścieżce.
3. Integracja mieszkańców poprzez zachętę do spędzania wolnego czasu w strefie zieleni przy zwiększonej liczbie ławek.
4. Ochrona środowiska poprzez instalację lamp solarnych.
5. Poprawa estetyki na osiedlu poprzez zwiększenie liczby koszy na śmieci.

Treść oceny wniosku:
Do oświetlenia zostanie zastosowane zamiennie oświetlenie z sieci elektroenergetycznej. Szacunkowe koszty należy zwiększyć o 20 tys. zł na wykonanie dokumentacji technicznej oraz do 175 tys. zł na wykonanie oświetlenia.

Zobacz wniosek