Projekt P0020

17.08.2019

Budowa boiska piłkarskiego w Mikulczycach o wym. 34 m × 60 m ze sztuczną trawą i oświetleniem

Budowa boiska piłkarskiego z sztuczną trawą i oświetleniem o wym. 34 m × 60 m na terenie obiektu sportowego „MOSiR-Sparta” Zabrze w Mikulczycach przy ul. Mickiewicza 66a.

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego — III edycja (na rok 2017). Wniosek nr P0020.
Liczba głosów: 1 988.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
W dniu 15 maja 2018 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji.

Informacja według stanu na dzień 31 maja 2018 r.

Wartość projektu wg wniosku:
499 017,15 zł

Wartość po weryfikacji:
500 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
436 467,45 zł

Kategoria projektu:
sport; przestrzeń publiczna

Nazwa dzielnicy:
Mikulczyce – dzielnica „duża”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Mickiewicza 66a

Informacje uściślające lokalizację:
Teren obiektu „MOSiR-SPARTA” Zabrze w Mikulczycach.

Numer działek ewidencyjnych:

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/12/17

Zasięg oddziaływania projektu:
Przewiduje się bardzo duże oddziaływanie projektu. W szczególności boisko będzie bardzo dobrą bazą treningową dla klas sportowych Górnika Zabrze. Z boiska będą korzystali uczniowie pobliskich szkół podstawowych, ZS nr 10, jak również młodzież klubu sportowego „MOSiR-SPARTA” Zabrze. Oprócz tych grup, istotne jest to, że każdy mieszkaniec dzielnicy lub miasta będzie mógł swobodnie w określonym terminie korzystać z boiska. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż w Mikulczycach jest kilka klubów amatorskich o profilu piłkarskim. Są to pasjonaci o bardzo dużym zaangażowaniu społeczno-sportowym, którzy od lat czekają na taki obiekt, na którym będą mogli trenować i rozgrywać swoje mecze. Z kolei dla młodzieży będzie to doskonałe miejsce spotkań, gdzie będzie mogła rozwijać swoje pasje i umiejętności piłkarskie.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowo przewiduje się, że z boiska po realizacji projektu będzie mogło korzystać około 1500 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Po wykonaniu projektu boisko będzie ogólnodostępne. Będzie z niego korzystać młodzież klas sportowych Górnika Zabrze pod nadzorem wykwalifikowanych instruktorów i trenerów, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 24 i 26 pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego, jak również szkolącą się młodzież klubu sportowego „MOSiR-SPARTA” Zabrza. Niezależnie każdy mieszkaniec dzielnicy lub miasta będzie miał możliwość swobodnego skorzystania w określonym terminie z boiska. Jako dysponenta efektu realizacji tego projektu proponujemy „MOSiR Zabrze”.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem tego projektu jest stworzenie bazy treningowej dla klas sportowych Górnika Zabrze, uczniów Zespołu Szkół nr 10, Szkoły Podstawowej nr 24 i 26, jak również dla młodzieży klubu sportowego „MOSiR-SPARTA” Zabrze. Dzięki bliskości obiektu od placówek oświatowych młodzi piłkarze będą mogli na miejscu rozwijać swoje umiejętności, co w przyszłości przyczyni się do jeszcze lepszych wyników piłkarskich. Z obiektu będą mogli korzystać także zainteresowani mieszkańcy, wpisując się tym samym w program aktywnego spędzania wolnego czasu, ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych.

Treść oceny wniosku:
Wnioskodawca przedstawił nową wycenę na boisko o mniejszych wymiarach (30 m × 60 m) na kwotę 498 562,05 zł i wyraził zgodę na podwyższenie kwoty do 500 000 zł. Z doświadczeń wydziału oceniającego, na podstawie podobnych obiektów, istnieje ryzyko, że koszt realizacji zadania może przekroczyć 500 tys. zł i na etapie realizacji konieczne może być ograniczenie zakresu zadania.

Zobacz wniosek