Zabrze przestrzenią rozwoju

Projekt P0015

17.08.2019

Kraina zabawy – rozbudowa palcu zabaw przy ul. Szymały

Stworzenie dwustrefowej przestrzeni zabawowej: dla dzieci małych i starszych, obejmujące urządzenia zabawowe i rozwijające aktywność ruchową i sprawnościową. Wykorzystanie przygotowanej wcześniej przestrzeni, wyposażonej już w ławeczki i alejki (…)

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego — III edycja (na rok 2017). Wniosek nr P0015.
Liczba głosów: 801.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Roboty zakończono. Dokonano odbioru końcowego i przekazano plac zabaw do użytkowania.
Informacja według stanu na dzień 20.09.2017 r.

Wartość projektu wg wniosku:
125 316,09 zł

Wartość po weryfikacji:
130 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
99 499,13 zł

Kategoria projektu:
zieleń miejska; przestrzeń publiczna

Nazwa dzielnicy:
Makoszowy – dzielnica „mała”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Szymały

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:
1656/34

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/17/17

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt ma obejmować dzieci młodsze oraz młodzież uczącą się w pobliskim zespole szkolno-przedszkolnym. Wyodrębniono strefę zabawową, wyposażoną w urządzenia dostosowane dla potrzeb najmłodszych, jak i drugą – dla starszych użytkowników, będące połączeniem zabawy i rozwijania aktywności ruchowej.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Projekt obejmuje całą dzielnicę, w ostatnich latach coraz bardziej rozwojową, z rosnącą liczbą mieszkańców, w tym dzieci oraz gości odwiedzających naszą zieloną dzielnicę. Szacowana liczba dzieci to około 500. Istniejące place zabaw są ubogo wyposażone, dzieci czekają w kolejkach, a starszym brakuje urządzeń dla nich dostosowanych.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Plac zabaw będzie ogólnodostępny, od drogi oddzielony pasem zieleni. Opiekę nad rozbudowanym obiektem będzie jak do tej pory sprawował Wydział Infrastruktury Komunalnej. Miejsce realizacji jest przygotowane i wyposażone w ławki i kosze na śmieci. Do opracowania dokumentacji projektowej i wyborze wykonawcy zostanie przygotowane bezpieczne podłoże i nastąpi montaż urządzeń.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Stworzenie miejsca integracji dzieci, poprawa aktywności ruchowej dzieci i młodzieży, stworzenie miejsca odpoczynku dla rodzin z dziećmi, poprawa wizerunku dzielnicy.

Zobacz wniosek