Projekt P0007

17.08.2019

Modernizacja chodników, wytyczenie ścieżki rowerowej oraz montaż ławek, koszy na śmieci oraz koszy na psie odchody na Os. Tadeusza Kotarbińskiego

Wymiana zniszczonych chodników na nowe z kostki bukowej. Obniżenie krawężników. Wytyczenie ścieżki rowerowej. Postawienie ławek i koszy na śmieci oraz koszy na psie ochody w najbardziej uczęszczanych miejscach Os. Kotarbińskiego.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — III edycja (na rok 2017). Wniosek nr P0007.
Liczba głosów: 3 152.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Wykonano remont sześciu odcinków chodników:
– wzdłuż ul. Kotarbińskiego do wejścia do Szkoły Podstawowej nr 25 (długość ok. 320 m),
– wzdłuż ul. Franciszkańskiej w rejonie sklepu Rzecki,
– wzdłuż ul. Franciszkańskiej, plac przed Zespołem Szkół Samochodowych oraz do boiska Orlik (ok. 151 m),
– wzdłuż ul. M. Skłodowskiej na wysokości budynków 43-47 do skrzyżowania z ul. Żnieńską 36 (ok. 90 m),
– między budynkami mieszczącymi się przy ul. Franciszkańskiej 8 i 14 do boiska Orlik,
– wzdłuż ul. Franciszkańskiej od przystanku autobusowego do Kościoła (ok. 163 m),
– wzdłuż ul. Kotarbińskiego, od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do budynku nr 22 przy ul. Tatarkiewicza.
Do wykonania pozostała budowa ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż ul. Gdańskiej od ul. Franciszkańskiej 32 do wjazdu do Szkoły Podstawowej nr 25. Ta część będzie finansowana z zadania „Budowa dróg rowerowych na terenie miasta Zabrze”. Przed zakończeniem roku sprawozdawczego ogłoszono przetarg na wykonanie tej części. Z uwagi na przeniesienie lokalizacji marketu zrezygnowano z części dotyczącej remontu na tyłach sklepu Biedronka.

Informacja wg stanu na 31 grudnia 2020 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
499 650,00 zł

Wartość po weryfikacji:
489 941,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
623 923,82 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna;
⇒ drogi / komunikacja

Nazwa dzielnicy:
Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego — dzielnica „duża”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. prof. Tadeusza Kotarbińskiego, ul. prof. Władysława Tatarkiewicza, ul. Franciszkańska, ul. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Joanny Żnieńskiej.

Informacje uściślające lokalizację:
1) Modernizacja chodników 2) Wytyczenie nowych chodników 3) Postawienie koszy na śmieci 4) Postawienie ławek 5) Postawienie koszy na psie odchody

Numer działek ewidencyjnych:
Lista działek znajduje się w załączonym pliku.

Wydział / jednostka realizująca:
Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej

Symbol zadania budżetowego:
WI/MZDIII/11/17


Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt będzie oddziaływał na wszystkich mieszkańców oraz odwiedzających Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ze względu na lokalizację elementów inwestycji w różnych częściach dzielnicy, zakłada się, że każdy mieszkaniec Os. Tadeusza Kotarbińskiego będzie beneficjentem projektu.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt ogólnodostępny. Wniosek zakłada wymianę zniszczonych betonowych chodników na nowe, trwalsze i ładniejsze, wykonane z kostki brukowej o grubości 6 cm, z uwzględnieniem obniżenia krawężników w celu likwidacji barier architektonicznych. Planuje się rozmieszczenie wzdłuż ciągów komunikacyjnych ławek, koszy na śmieci oraz koszy na osie odchody. Projekt zakłada również poszerzenie chodnika wzdłuż ul. Gdańskiej i wytyczenie na nim ścieżki rowerowej, którą w przyszłości będzie można połączyć z już istniejącą w okolicy ronda przy Multikinie. Ponadto, w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci, zakłada się postawienie słupków ograniczających ruch pojazdów w okolicy Przedszkola nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa komunikacji w obrębie dzielnicy, poprawa estetyki dzielnicy, likwidacja barier architektonicznych, poprawa czystości dzielnicy, stworzenie miejsc przyjaznych dla spacerujących z psami, wzrost atrakcyjności dzielnicy, poprawa bezpieczeństwa dzięki wytyczeniu ścieżki rowerowej.


Treść oceny wniosku:


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów