Projekt P0006

17.08.2019

Sportowe Osiedle Kotarbińskiego – boisko piłkarskie i bieżnia lekkoatletyczna. Etap II

Budowa bieżni lekkoatletycznej wokół boiska przy Szkole Podstawowej nr 25 i Gimnazjum nr 25. Przedmiotem wniosku jest dokończenie zwycięskiego projektu z poprzedniej edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego.

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego — III edycja (na rok 2017). Wniosek nr P0006.
Liczba głosów: 3 258.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Roboty zakończono i odebrano. Przekazano do użytkowania.
Informacja według stanu na dzień 22.01.2018 r.


Wartość projektu wg wniosku:
472 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
472 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
426 713,34 zł

Kategoria projektu:
sport

Nazwa dzielnicy:
Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego – dzielnica „duża”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Boisko i plac szkolny przy ul. Tadeusza Kotarbińskiego 18 w Zabrzu.

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:
4987/10, 4959/9, 4982/10, 4955/9, 4975/11

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/09/17

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt będzie oddziaływał na wszystkich Zabrzan ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Osiedla Tadeusza Kotarbińskiego oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 25 oraz Gimnazjum nr 25 w Zabrzu.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowa ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji to około 1500 osób miesięcznie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Obiekt będzie ogólnodostępny. Dysponentem obiektu będzie Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25. W ramach II edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego, etap I związany z tą inwestycją uzyskał największą liczbę głosów mieszkańców Zabrza. Pozyskano środki na kompleksowy projekt architektoniczny oraz budowę boiska do piłki nożnej. Etap II, którego dotyczy ten wniosek, zakłada budowę 4-torowej bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni poliuretanowej (wokół boiska) oraz zeskoku w dal, ławek, chodnika, oświetlenia i monitoringu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Wnioskowana bieżnia lekkoatletyczna jest niezbędnym uzupełnieniem zaprojektowanego boiska, które powstanie na terenie szkoły, będącego zwycięskim projektem poprzedniej edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego. Razem będą tworzyć kompleksowy obiekt rekreacyjno-sportowy. Infrastruktura sprzyjająca bieganiu cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców miast. W Zabrzu rośnie popularność tego typu obiektów sportowych, które mają pozytywny wpływ na rozwój dzieci i młodzieży. Ponadto, na terenie Osiedla Kotarbińskiego brak jest wystarczających miejsc rekreacyjnych, które umożliwiłyby spędzenie wolnego czasu w komfortowych i bezpiecznych warunkach, a także wpłynęłyby na integrację mieszkańców Osiedla.
Przewidywane cele do osiągnięcia:
– integracja społeczności lokalnej ukierunkowana ba ukazanie pozytywnych aspektów aktywnego wypoczynku, jako alternatywa dla komputerów oraz zapobieganie sięgania po używki,
– stworzenie godnych warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 25 oraz Gimnazjum nr 25,
– wzrost atrakcyjności dzielnicy na mapie Zabrza,
– rozpropagowanie biegania,
– poprawa zdrowia i samopoczucia mieszkańców,
– stworzenie miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu,
– poprawa estetyki Osiedla.

Zobacz wniosek