Projekt 9 (P0042)

17.08.2019

Remont szatni i łazienek w budynku klubowym MKS Zaborze Zabrze

Remont kapitalny szatni klubowych wraz z remontem łazienek i pomieszczeń socjalnych.

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego — edycja II (na rok 2016). Wniosek nr P0042.
Liczba głosów: 1 296.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Roboty budowlane zakończono i odebrano. Efekt realizacji zadania przekazano do eksploatacji.
Informacja wg stanu na dzień 13.09.2016 r.

Wartość projektu wg wniosku:
98 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
92 707,05 zł

Faktyczny koszt projektu:
86 624,98 zł

Kategoria projektu:
sport

Nazwa dzielnicy:
Zaborze Północ – dzielnica „duża”

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami

Symbol zadania budżetowego:
WI/ZN/12/16.

Zasięg oddziaływania projektu:
Miasto Zabrze oraz drużyny z całego Śląska rywalizujące na obiektach MKS Zaborze Zabrze

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
około 600 osób miesięcznie

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Prawo korzystania z szatni i łaźni będzie miał każdy zawodnik biorące udział w zawodach organizowanych na terenie MKS Zaborze Zabrze

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa warunków socjalnych zawodników korzystających z kompleksu boisk MKS Zaborze