Projekt 8 (P0065)

17.08.2019

Budowa pomieszczeń sanitarno – szatniowych i instalacja defibrylatora zewnętrznego przy ogólnodostępnym boisku piłkarskim na terenie Gimnazjum nr 29 w Zabrzu

Budowa pomieszczeń sanitarno-szatniowych przy tym boisku uczyni obiekt w pełni profesjonalnym i komfortowym do użytku, głównie dla mieszkańców. Dzięki temu będzie można zapewnić wszystkie standardy sanitarne i bezpieczeństwa.

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego — edycja II (na rok 2016). Wniosek nr P0065.
Liczba głosów: 1 412.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Roboty zakończono. Dokonano odbioru.
Informacja wg stanu na dzień 06.11.2017 r.

Wartość projektu wg wniosku:
185 671,52 zł

Wartość po weryfikacji:
185 671,52 zł

Faktyczny koszt projektu:
332 917,28 zł

Kategoria projektu:
edukacja; sport; zdrowie

Nazwa dzielnicy:
Rokitnica – dzielnica „duża”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Gimnazjum nr 29, ul. Budowlana 26

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:
4316/65

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/11/16.

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt jest kontynuacją wcześniejszego, który dotyczył budowy ogólnodostępnego boiska piłkarskiego na terenie Gimnazjum nr 29. W związku z tym, że w poprzednim projekcie nie można było zrealizować pomysłu budowy budynku sanitarno-szatniowego z powodów finansowych, postanowiono wykorzystać i zrealizować ten pomysł w tej edycji. Takie pomieszczenie z szatniami pozwolą korzystającym z boiska na pełną swobodę i poczucie komfortu uprawiania sportu. Z budynku korzystać będą przede wszystkim uczniowie klas piłkarskich Gimnazjum nr 29 podczas treningów oraz pozostali gimnazjaliści. Projekt budowy tego budynku jest pisany z myślą o mieszkańcach dzielnicy i okolic, którzy będą chcieli korzystać z boiska. Ponadto inne szkoły, które będą zainteresowane użytkowaniem boiska również będą miały dostęp do szatni i łaźni. Takie miejsce będzie stanowiło dodatkowy atut podczas starania się o organizację imprez piłkarskich, podczas których będzie trzeba zapewnić zawodnikom dostęp do szatni i pomieszczeń sanitarnych. W planowanym budynku znajdzie się także miejsce dla osób, które będą pilnowały porządku podczas korzystania z obiektu lub dla nauczycieli i trenerów wydających sprzęt sportowy z tego pomieszczenia. Ponadto w projekcie uwzględniono montaż zewnętrznego defibrylatora do ratowania życia ludzkiego. Dzięki temu rządzeniu wszyscy mieszkańcy i ludzie przebywający w pobliżu Gimnazjum nr 29 będą mogli czuć się bezpieczniej. Widać zatem, jak budowa obiektu sanitarno-szatniowego realnie poszerza zakres użytkowania całego kompleksu oraz przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu uprawiania sportu w tym miejscu,

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowa liczba osób korzystająca z obiektu w ciągu miesiąca to ok. 1500 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Budowa budynku sanitarno-szatniowego przy ogólnodostępnym boisku piłkarskim na terenie Gimnazjum nr 29 jest kontynuacją wcześniejszego projektu. Planowany obiekt będzie składał się z następujących elementów. Obiekt to kontener , całkowicie zaizolowany. Jego wymiary to 9,12×4,885m i składa się on z 5 pomieszczeń. Dwa z nich to miejsca przeznaczone na szatnie, które będą wyposażone w szafki na ubrania po 10 szt. w każdej oraz ławki z wieszakami. Szatnie będą podzielone na męską i damską. Kolejne dwa pomieszczenia to łazienki również z podziałem na męską i damską. Wyposażone są w 3 kabiny prysznicowe, toaletę, 2 umywalki , lustra, 300-litrowy bojler na ciepłą wodę. Ostatnie pomieszczenie przeznaczone będzie dla osoby pilnującej porządku na obiekcie oraz wydającej sprzęt sportowy. znajdzie się w nim biurko, krzesło, szafa i stojaki na sprzęt sportowy. Ponadto cały obiekt zostanie osadzony na trwałej betonowej podbudowie i podłączony do sieci elektrycznej oraz wod-kan. Budynek będzie monitorowany jedną kamerą umieszczoną na budynku szkoły. Obok boiska na budynku szkoły zostanie umieszczony ogólnodostępny defibrylator, który w przypadku zatrzymania akcji serca będzie mógł być wykorzystany do pomocy osobie zagrożonej. Ostatnim elementem poprawy bezpieczeństwa będzie zakup apteczki sportowej, aby użytkownicy boiska czuli się w pełni bezpiecznie. Do obiektu zostanie wybudowany chodnik z kostki brukowej o łącznej powierzchni ok. 100m2. Wzdłuż niego zostaną zamontowane dwie ławki z oparciem oraz dwa kosze na śmieci. Jednocześnie wnioskodawca zastrzega sobie prawo w czynnym udziale w realizacji projektu, gdy ten zostanie do tego wytypowany. Wszelkie zmiany i konsultacje w sprawie projektu proszę konsultować z wnioskodawcą. Do projektu załączono rzut z góry dla wybranego kontenera oraz jego wizualizację.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Podstawowym celem tego projektu jest poprawa komfortu korzystania z ogólnodostępnego boiska piłkarskiego przy Gimnazjum nr 29, który niewątpliwie zostanie zrealizowany w oparciu o ten pomysł. Zapewnienie sportowcom godnych warunków sanitarnych oraz miejsca do przebierania się i przechowywania swoich rzeczy. Ponadto równie ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom korzystającym z tego obiektu. Dlatego też w projekcie przewidziano zakup defibrylatora oraz apteczki sportowej. Oprócz bezpieczeństwa sportowców wzrośnie także bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, a także okolicznych mieszkańców. Warto zaznaczyć, że szkoła znajduje się w pobliżu miejscowego kościoła, do którego uczęszcza duża liczba osób zwłaszcza starszych. Oprócz wymienionych najważniejszych celów projekt będzie miał też za zadanie poprawę estetyki tego miejsca poprzez dobre wykończenie obiektu i wyposażenie go w odpowiedni dla tego miejsca sprzęt. Warto również wspomnieć istotny walor edukacyjny głównie dla gimnazjalistów uczęszczających do tej szkoły (ale nie tylko). Podczas odpowiednich zajęć będą oni mogli poznać ideę korzystania z defibrylatora. Ponadto będzie to także doskonały pretekst do częstszego realizowania lekcji w zakresie udzielania pierwszej pomocy, co naturalnie przyczyni się do bardziej świadomego, odpowiedzialnego, a w konsekwencji bezpiecznego społeczeństwa.