Projekt 5 (P0123)

17.08.2019

Aktywni razem – zabawowo, sportowo, na nowo

Projekt kompleksu zabawowo-sportowo-rekreacyjnego przeznaczony jest dla mieszkańców Biskupic i miasta w każdym wieku. W skład wchodzą cztery niezależne obiekty o symbolach P1, P2, P3 oraz P4 znajdujące się na terenie dzielnicy Zabrze Biskupice.

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego — edycja II (na rok 2016). Wniosek nr P0123.
Liczba głosów: 1 911.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Wykonano oraz przekazano do użytkowania wszystkie cztery place zabaw:
– P1 – ul. Chrobrego;
– P2 – ul. Okrzei 2;
– P3 – ul. św. Wojciecha 4a przy Przedszkolu nr 27;
– P4 – tereny zielone za posesją przy ul. Kossaka 12-12e.

Informacja wg stanu na dzień 01.06.2017 r.

Relację z oficjalnego przekazania do użytku pierwszego placu zabaw P3 przy Przedszkolu nr 27 przy ul. św. Wojciecha można przeczytać w dziale Aktualności.

Wartość projektu wg wniosku:
220 773,45 zł

Wartość po weryfikacji:
250 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
302 906,79 zł

Kategoria projektu:
sport; zdrowie; przestrzeń publiczna

Nazwa dzielnicy:
Biskupice – dzielnica „duża”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic: „
P1 – ul. Chrobrego; P2 – ul. Okrzei 2; P3 – ul. św. Wojciecha 4a przy Przedszkolu nr 27; P4 – tereny zielone za posesją przy ul. Kossaka 12-12e.

Informacje uściślające lokalizację:
P1 obiekt przy ul. Chrobrego, teren wydzierżawiony, własność SM GSM Barbórka w Zabrzu, dzierżawa nieodpłatna;
P2 obiekt przy ul. Okrzei 2, teren jest własnością Urzędu Miasta Zabrze;
P3 obiekt przy ulicy św. Wojciecha przy Przedszkolu nr 27, teren jest własnościa Urzędu Miasta Zabrze;
P4 tereny zielone za posesją przy ul. Kossaka 12 – 12e, teren wydzierżawiony, własność SM GSM „Barbórka” w Zabrzu, dzierżawa nieodpłatna.

Numer działek ewidencyjnych:
P1 – 43, 709/42, 800/41 P2 – 729/28 P3 – 736/25 P4 – 1218/53

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/08/16.

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt został opracowany na liczne prośby mieszkańców dzielnicy. Przeznaczony jest zarówno dla najmłodszych dzieci, ale również dla młodzieży i dorosłych. Zadaniem projektu jest umożliwienie społeczności lokalnej Biskupic i miasta swobodnego dostępu do atrakcyjnych i bezpiecznych form spędzania czasu wolnego. Zaletą projektu jest szeroki zakres oferowanych atrakcji dla wszystkich mieszkańców Biskupic niezależnie od wieku.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Projekt swoją skala obejmuje praktycznie całą dzielnicę, szacunkowo może z niego korzystać około 7000 osób tygodniowo. Jednak tak naprawdę dzięki skali projektu liczba korzystających jest nieograniczona.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
– przygotowanie niezbędnej dokumentacji,
– przygotowanie projektu,
– wybór wykonawcy inwestycji,
– przygotowanie terenu,
– zainstalowanie sprzętu,
– promocja,
– otwarcie kompleksu obiektów.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Cele jakie pozwoli nam zaspokoić realizacja w/w projektu to:
– bezpieczeństwo zabawy najmłodszych, młodzieży i dorosłych,
– integracja mieszkańców dzielnicy,
– propagowanie zdrowego stylu życia przez aktywność ruchową,
– możliwość kreatywnego spędzania czasu wolnego,
– miejsce odpoczynku dla dorosłych użytkowników/opiekunów,
– poprawa wizerunki dzielnicy.

Treść oceny wniosku:
Zakres robót objęty wnioskiem znacznie przekracza koszt 500 tys. zł. Dlatego zaproponowano wyłączenie z zakresu robót budowę boiska do koszykówki przeznaczając kwotę 250 tys. zł łącznie z wymaganą dokumentacją oraz nadzorem inwestorskim. Nowe obiekty w miarę możliwości należy wyposażyć w monitoring. Wnioskodawca wyraził zgodę na propozycję wydziału oceniającego.